Hoolekogu

Hoolekogu tegutseb Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 alusel.
Abja Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu ülesanne:

  • Jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevust
  • Aidata kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele
  • Teha ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Hoolekogu ootab teie probleeme, küsimusi, ettepanekuid, arvamusi jne aadressile hoolekogu@abjag.vil.ee või hoolekogu esimehe telefonile 56664007.

Hoolekogu koosseis 

NIMIAMETEMAIL
Peeter Rahnelkooli pidaja esindajapeeter@mulgivald.ee
Taevo Viitaslastevanemate esindaja, esimeestaevoviitas@gmail.com
Siiri Merisaarlastevanemate esindaja 
Eveli Alliklastevanemate esindaja 
Malle Kasklastevanemate esindaja 
Anneli Roosalulastevanemate esindaja 
Aleksei Kalamislastevanemate esindaja 
Marju Mägerlastevanemate esindaja 
Anneli Ruusaluõppenõukogu esindajaanneli.ruusalu@abjag.vil.ee
Karin Seppõppenõukogu esindajakarin.sepp@abjag.vil.ee
Erik Raagmetsõpilaste esindaja 

Hoolekogu koosolekute protokollid asuvad kooli kantseleis.