Kooli astujale

1. klassi sisseastumine

Abja Gümnaasiumis alustas eelkool 1. klassi astuvatele lastele 24. veebruaril 2022.

Õpetaja Elen Raba ootab kõiki tulevasi õpilasi maikuus järgmistel kuupäevadel:

24. jaanuar
7. veebruar
22. veebruar
7. märts
21. märts
4. aprill
18. aprill
16. mai kell 17.00 koos vanematega, võimalus külastada ujulat

Koolivalmiduse kujunemisel on oluliseks teguriks keskkond, kus laps kasvab ja tegutseb. Seepärast püüame olla perele toeks ning abiks lapse kooliks ettevalmistamisel ja koolieluga toime tulemisel. Eelkool annab positiivse õpikogemuse ja aitab lapsel koolieluga kohaneda ning pakub rõõmu tulevaste klassikaaslastega koos tegutsedes.
Eelkooli tulijail palume kaasa võtta värvilised pliiatsid, hariliku pliiatsi, pliiatsiteritaja, liimipulga, käärid ja A4 suuruses mapi, kuhu saab panna õpetaja antud õppematerjalid.

Palume hiljemalt 24. augustiks esitada kooli kantseleisse 1. klassi astuvate
õpilaste kohta järgmised dokumendid:

lapse sünnitunnistuse koopia
lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
õpilaspileti soovi korral 1 foto 3 x 4 cm
tervisekaart


10. klassi sisseastumine

Dokumente saab esitada 20. ja 21. juunil kooli kantseleis kella 9.00 – 13.00 ning 22. juunil kell 9.00-12.00

Avaldusi saab esitada ka elektrooniliselt aadressile kool@abjag.vil.ee

Õppesuunad

Võimalik valida kolme õppesuuna vahel:

  • Meedia- ja majandus (valikained on kooli- ja praktiline meedia, majandusõpetus, kolmas võõrkeel, draamaõpe, informaatika)
  • Sisekaitse (valikained on piirivalve- ja politseiõpetus, päästeõpe)
  • Sport (valikained on üldkehaline ettevalmistus, sportmängud, spordimeditsiin, spordi ajalugu)

Kool pakub häid sportimise ja vaba aja sisustamise võimalusi, mille hulka kuuluvad ujumine, pallimängud, kergejõustik, suusatamine, koorilaul.

Tasuta elamine tänapäevases õpilaskodus

Tasuta teooriaõpe autokoolis

Küsi teavet telefonil 436 0111

Abja Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord