Kontakt

Abja Gümnaasium
Abja tee 15
69402 Abja-Paluoja
Viljandimaa

Kooli kantselei avatud:
Esmaspäev – neljapäev – 8.15-13.30
Reede – 8.15-12.15

Direktor Ardo Agasild 4360149 ardo.agasild@abjag.vil.ee
Õppealajuhataja Tiia Riet 4360183 tiia.riet@abjag.vil.ee
Kantselei, sekretär Ülle Paru 4360111 kool@abjag.vil.ee
Huvijuht Christi Lõhmus-Erg christi.lohmus@abjag.vil.ee
Raamatukogu Sirje Renter 4333185 sirje.renter@abjag.vil.ee
Infojuht, IT-spetsialist Keijo Koort keijo.koort@abjag.vil.ee
Õpetajate tuba 4360180 53341471
Õpilaskodu 4347089 opilaskodu@abja.ee
Söökla 4361282 sookla@abjag.vil.ee
Õpilasesindus opilasesindus@abjag.vil.ee

 

Kooli üle järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
tel 735 0222
hm@hm.ee

Mulgi  Vallavalitsus
Pärnu mnt 30 , Abja-Paluoja 69403
Tel.   435 4780
mulgi@mulgivald.ee