Hea koolipere!

Valitsuskabinet otsustas eile, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning koolid lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist suletakse kõik üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
Lähem info otsuse kohta: Valitsuskabinet otsustas viia nakkusohu tõttu haridusasutused distantsõppele

Ametlikuks suhtlusvahendiks järgneval perioodil jääb Stuudium.
Õppimist puudutavate küsimuste korral palun lapsevanematel suhelda lapse klassijuhatajaga või aineõpetajaga.

Rahulikku meelt soovides,
Ardo Agasild