Traditsioonid

Läbi aastate on Abja koolis korraldatud järgmisi üritusi:

1. september – tarkuse päev

selle päeva valmistavad ette 12. klassid. Esimene koolipäev algab ülekoolilise kontsert-aktusega. Pidulikult tuuakse kooli lipp, direktori kõnele järgnevad tervitused, luuletused, laulud, abituriendid annavad koolikaaslastele edasi omapoolsed soovid-soovitused. Aktuse lõpus viivad 12. klassi õpilased 1. klassi aulasse pidulikule aabitsa kättesaamisele. Ülejäänud kooliperele jätkub päev klassijuhatajatunniga.

Spordipäevad Sügisel toimub tervisepordi päev. Sportlike tulemusi mõõdetakse talvisel ja kevadisel spordipäeval. Võisteldakse palliviskes, kuulitõukes, kaugushüppes, jooksudes, suusatamises. Põnevust pakub aastajooks – distantsi pikkus võrdub aastaarvuga.

Õpetajatepäeva

korraldajaks ja läbiviijaks on 12. klass. Saamaks aimu õpetaja ametist, vahetavad abituriendid kohad õpetajatega. Peale tunde kohtuvad õpilased-õpetajad aktusel, mille lõppedes vahetatakse muljeid ühises kohvilauas. Õpetajate aeg sisustatakse mitmeti – kas kehastuvad õpetajad õpilasteks ja saavad lisateadmisi vastsetelt õpetajatelt, on korraldatud loenguid või kohtumisi, ekskursioone ja väljasõite.

Rebastepeo

korraldajateks on 11. klass. Viiaks läbi 10. klassi õpilaste oskuste-teadmiste kontroll mitmesugustel viktoriinidel ja võistlustel. Katsumiste läbimise järel toimub ristimise tseremoonia, millega tunnistatakse rebased täieõiguslikeks gümnaasiumiõpilasteks.

Isadepäeval toimub kontsert ja jagub põnevaid tegevusi koos perega. Üritus toimub koostöös Abja Kultuurimajaga

Kooli sünnipäev 10. novembril tähistame kooli sünnipäeva. Korraldatakse viktoriine, loenguid jms. Kogu koolipere saab ka osa sünnipäevakringlist.

Jõulud on üks üritusterikkamaid aegu aastas. Algklassidele algab jõuluaeg advendihommikutega. Süüdatakse advendiküünlad, selgitatakse kristliku maailmavaate ja usuga seotud kombeid, korraldav klass esitab laule, luuletusi, tantse, jutte. Kogu koolipere saab kaasa lüüa koolimaja kaunistamisel, üles pannakse näitused. Traditsiooniliselt toimub jõululaat kus saab müüa omavalmistatud küpsetisi, kinke, kaarte. Jõulupeod toimuvad astmeti, ette valmistab kooliastme vanim klass. Traditsiooniliselt etendab lõpuklass gümnaasiumiosa peol temaatilise näidendi. Parimaid etteasteid jõulupidudelt ja ringide poolt ettevalmistatut saab näha jõulukontserdil. Viimast jõulueelset koolipäeva on aidanud sisustada kirikuõpetajad ja muusikakool oma kontserdiga. Peale kontserti minnakse jõuluvaheajale.

H.Leplandi nimeline aritmeetikavõistlus toimub jaanuaris ja on peast arvutamise võistlus kogu koolile.

Valentinipäeval

pannakse üles päevakohane stend ja õpilased saavad tervitusi-soove vahetada sõbraposti kaudu. Toimub traditsiooniline pidu õpilastele, Valentina ja Valentini valimine ja moeshow. 

Vastlapäeval

tutvustatakse esivanemate kombestikku, võisteldakse osavuses ja viktoriinil. Lumise ilmaga lastakse liugu, saab sõita hobusaaniga. Kooli söökla pakub hernesuppi ja vastlakukleid.

Vabariigi aastapäeva tähistatakse piduliku kontsert-aktusega.

“Keeristorm” on maastikumäng, mille korraldamisel aitavad kaasa kõik õpetajad. Lisaks koostavad kontrollpunktides ülesandeid Päästeamet, Politsei ja Piirivalveamet, Eesti Punane Rist, Kaitseliidu Sakala Malev. Maastikumängus on kahe raskusastmega rajad, kergem rada algklassidele ja raskem põhikoolile ja gümnaasiumile. Rajal tuleb lahendada erinevaid ülesandeid. Enim punkte kogunud klass võidab!

Jüriöö jooks

toimub igal aastal jüripäeval. 5.-12. klasside 10-liikmelised võistkonnad jooksevad läbi Abja-Paluoja traditsiooniliseks saanud võistlusrajal. 1.-4. klass jookseb metsarajal.

Mälumängud toimuvad kahes vanuseastmes 5. – 7. klassile ja 8. – 12. klassile.

Lastevanemate üldkoosolekud

viiakse läbi regulaarselt.

Emadepäeval

on koolimajas on üles pandud kunsti- ja käsitöönäitused. Emadepäeval on kontsert.

Lõpukell

on abiturientidele viimaseks tööpäevaks ühises rütmis ülejäänud kooliperega. Meenutamaks kooliskäimise algusaegu, on abituriendid end riietanud omaaegsesse koolivormi, seljas ranitsad, julgustuseks kaasas mänguasjad. 1. klassi õpilased viivad 12. klassi juntsud saali aktusele, mille on ette valmistanud 11. klass. Aktusel saavad kõik võimaluse öelda abiturientidele edasi oma soovid eluteele, sest paljudele on see nendega viimaseks kohtumiseks. Soovitakse ka edu ja õnne eksamiteks, omapoolsed soovid edastavad 1. ja 11. klass. Tavapäraselt lõpeb aktus 12. klassi esinemisega ehk meenutus-tänulauluga õpetajatele ja näpunäidetega koolis edasikäijatele.