Huvitegevus

Huvitegevuse eesmärgid

 • õpilaste vabaaja sisukas kasutus ja otstarbekas planeering
 • vaimsete, emotsionaalsete, sotsiaalsete, kultuuriliste ja füüsiliste oskuste arendamine
 • eluks vajalike oskuste ja teadmiste arendamine
 • õppe- ja huvitegevuse vaheliste seoste oskuslik kasutamine õppetöö parendamiseks

Ringitöö eesmärgid

 • muusikaliste, tantsuliste, füüsiliste, keelealaste ja käeliste oskuste arendamine
 • esinemisoskuse, kogemuse ja julguse andmine ja arendamine
 • vastutustunde ja distsipliini kasvatamine
 • üldise silmaringi laiendamine

Traditsioonliste ürituste eesmärgid

 • säilitada kooli traditsioone
 • säilitada rahvakultuuri traditsioone
 • hoida läbi traditsioonide kooli omanäolisust