TEEME pluss

Abja Gümnaasiumi õpilane, kutsume Sind sügisel LLT valdkonna huviringi

Kitzbergi Gümnaasiumi juures Karksi- Nuias alustavad projekt „Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus“ tegevusena 2017. aasta sügisel tööd loodus-, täppis- ja tehnoloogiateaduste huviringid.

Septembris toimuvad tulevas Mulgi valla koolides huviringide tutvustused. Sellest, millal on Sinu koolis huviringide tutvustamine, anname teada augustikuu lõpus. Vaata siis oma kooli kodulehte ja plakatit koolimajas. Huviringide lühitutvustust uuri siit.

Huviringid Kellele? Kui sageli? Kus? Mis tehakse?
Loodus-, täppis- ja tehnoloogiateaduse huviring (1.-3.klass) 1.-3.klassi õpilased

registreeritakse kuni 15 õpilast

2 korda kuus

Kitzbergi Gümnaasium

Laboratoorseid töö, põnevad esmased lihtsad esimesi teadusuuringud, + kõik seda, millele üldhariduskooli LTT ainete õppekava küll suuna annab
Loodus-, täppis- ja tehnoloogiateaduse huviring (4.-6. klass) 4.-6.klassi õpilased

registreeritakse kuni 15 õpilast

2 korda kuus

Kitzbergi Gümnaasium

Elektroonika huviring (nooremad) 4.-6.klassi õpilased

registreeritakse kuni 15 õpilast

2 korda kuus

Kitzbergi Gümnaasium

Arendatakse tehnikahuvi, saab ise oma kätega midagi elektroonilist valmis ehitada. Õpitakse tundma töövahendeid ja mõõteriistu, tutvutakse elektroonika alustega nii teoreetiliselt kui praktiliselt, programm-meeritakse, joonestatakse arvutiga.
Elektroonika huviring (vanemad) 7.-9.klassi õpilased

registreeritakse kuni 15 õpilast

2 korda kuus

Kitzbergi Gümnaasium

Robotika huviring (nooremad) 4.-6.klassi õpilased

registreeritakse kuni 15 õpilast

2 korda kuus

Kitzbergi Gümnaasium

Arendataks ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õpitakse oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima. Osaleja saab teadmisi ja oskusi robootika seotusest igapäevaeluga; tehniliste lahenduste ja konstrueerimise vald-konnast; töö kavandami-sest ja tegevuste plaani-misest; disainimisest; roboti aju ja andurite ühendamisest ning seadistamisest; programmmeerimistarkvara kasutamisest; tehniliste jooniste ja juhendite koostamisest ning nende lugemisest
Robotika huviring (vanemad) 7.-9.klassi õpilased

registreeritakse kuni 15 õpilast

2 korda kuus

Kitzbergi Gümnaasium

Praktiline KBF (keemia, bioloogia, füüsika) –nooremad 7.-9.klassi õpilased

registreeritakse kuni 15 õpilast

2 korda kuus

Kitzbergi Gümnaasium

Praktiline keemia, bioloogia, füüsika võimaldab õpilastel luua seoseid tegeliku elu nähtuste ning neid seletava teaduse vahel, süvendades õpilaste arusaamist ja taju maailmast.
Praktiline KBF (keemia, bioloogia, füüsika) –gümnasistid 10.- 12. klasside õpilastele

registreeritakse kuni 15 õpilast

2 korda kuus

Kitzbergi Gümnaasium

LLT teadus-ja laboripäev nelja üldhariduskooli õpilastele Abja ja Kitzbergi Gümnaasiumi, Halliste Põhikooli ja Mõisaküla kooli õpilastele. Kaudsed kasusaajad laste vanemaid ja pereliikmeid (nt nooremad ja vanemad õded/vennad). Toimub igal aastal Mulgi valla ühe kooli juures. Teemad on põnevad ja erinevad ning neist saavad osa ka need õpilased, kes huviringis ei osale. Teavitus tehakse ja päevakavad esitatakse eraldi.
  • Huviringi ning teaduspäevale jõudmiseks ja tagasisõiduks korraldatakse transport.

 

Projektijuhti juhib: August Kitzbergi Gümnaasium

Kontakt: Jaak Israel, direktor e-post: jaak.israel@akg.vil.ee

 

Projekti partnerid: Abja Gümnaasium, Halliste Põhikool, Mõisaküla Kool, Eesti Maaülikool (Polli), Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.

Projekti rahalised toetajad/partnerid: AS Nuia PMT ja Hanval Metall OÜ

Projekt nimi: Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus

Projekti kestus: 20.03.2017 – 31.12.2022 + 2 lisa-aastat

Taotleja: Karksi Vallavalitsus
Projekti toetab: SA Archimedes Teeme Pluss programm – Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond.

Taotlusvoor: TEEME Pluss – 20.09.2016-28.11.2016

Valdkond, millesse projekt panustab: Meede: 2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes

Tegevus 2 – Noortele LTT valdkonna teadushuviringide tegevuse käivitamisele ja läbiviimisele.


Projekt „Mulgimaa tehnoloogia õppekeskus“