Ürituste plaan

Ürituste plaan 2018-2019 PDF

Eesmärgid:

1. Hoida kooli traditsioone ja kasvatada ühtlustunnet koolipere vahel.
2. Kaasata õpilasi huvitegevusse ning propageerida üritustest osavõttu.
3. Õpilasesinduse töö parendamine.
4. Noorte ettevõtlikkuse arendamine.
5. Propageerida tervislikku eluviisi.
6. Teha koostööd Mulgi valla teiste asutustega.

Tegevused sept. okt. nov. dets. jaan. veeb. märts apr. mai juuni Vastutaja Kaasatud inimesed
1. septembri aktus 1 C. Lõhmus-Erg K. Kask, E. Raba, K. Ots, K. Koort
“Tere, sügis!” matk (algklassid) X A. Jelisejeva E. Raba, K. Sepp, A. Pilk
“Selge pilt” liiklusalane koolitus, 11.-12. klass 12. (kell 9.00-12.30) C. Lõhmus-Erg T. Riet
Maakondlik lastekooride laager Abja Gümnaasiumis 21-22 K. Kask C. Lõhmus-Erg
Rebaste päev 25 K. Ots 11. klass, C. Lõhmus-Erg
Spordipäev 26 (kell 9.00-13.00) R. Roosnurm L. Menning, L. Lillestik, M. Kahu
Mälumäng X X X E. Lätti K. Koort, S. Renter, M. Kreevs
Õpetajate päev 4 K. Kask 12. klass, K. Kask, C. Lõhmus-Erg
Jaan Rannapi nimeline omaloomingu võistlus X S. Mälksoo S. Meidla, S. Renter
Ettelugemispäev X K. Sepp C. Lõhmus-Erg
Kooli sünnipäev X C. Lõhmus-Erg K. Sepp, K. Kask, K. Koort
Hingedehommik 2 K. Sepp C. Lõhmus-Erg
Maakondlik poistekooride laager A. Kitzbergi Gümnaasiumis 2-3 K. Kask C. Lõhmus-Erg
Lastekoori laager Abjas 16-17 K. Kask C. Lõhmus-Erg
Võõrkeeltepäev X M. Lapp A. Ruusalu, E. Raba, K. Nigol
Kadri- ja mardikarneval (algklassid) X A. Jelisejeva A. Pilk, E. Raba, K. Sepp
Perepäev X C. Lõhmus-Erg Abja Kultuurimaja, Abja Noortekeskus, õpetajad
Kodanikupäev 26 M. Kreevs C. Lõhmus-Erg
Interaktiivne Tähekese viktoriin X X X X S. Renter K. Koort
Jõuluaja algus aulas 3 K. Sepp C. Lõhmus-Erg
Mudilaskoori laager Abjas 7-8 K. Kask C. Lõhmus-Erg
Advendikontserdi peaproov 14 K. Kask C. Lõhmus-Erg, K. Sepp, A. Jelisejeva, A. Pilk, E. Raba
Advendikontsert kultuurimajas 16 K. Kask C. Lõhmus-Erg, K. Sepp, A. Jelisejeva, A. Pilk, E. Raba
Jõulupidu 1.-4. klass 19 A. Jelisejeva kell 11.00, K. Sepp, E. Raba, A. Pilk, C. Lõhmus-Erg, K. Koort
Jõulupidu 5.-8. klass 19 A. Veevo kell 18.00-21.00, C. Lõhmus-Erg, K. Koort, E. Lätti, A. Ruusalu
Jõulupidu 9.-12. klass 20 K. Kask kell 18.00-22.00, C. Lõhmus-Erg, K. Ots, S. Meidla, K. Koort
Jõulukohvikute päev 21 C. Lõhmus-Erg klassijuhatajad
Maakondlik lastekooride laager Jakobsoni koolis 18-19 K. Kask C. Lõhmus-Erg
H. Leplandi nim. peastarvutamise võistlus 22 A. Veevo To. Riet, T. Riet
Viljandi maakonna lastekooride ja poistekooride I eelproov Kesklinna koolis 1 K. Kask C. Lõhmus-Erg
Stiilinädal X C. Lõhmus-Erg ÕE
Playback show 14 C. Lõhmus-Erg ÕE
Sõbrapäev 14 C. Lõhmus-Erg K. Koort, ÕE
Vabariigi aastapäeva aktus 22 C. Lõhmus-Erg  K. Koort, K. Kask
Naistepäeva kontsert 8 K. Kask C. Lõhmus-Erg, K. Koort
Emakeelepäev 14 S. Mälksoo S. Meidla, S. Renter
Viljandi maakonna poistekooride II eelproov ja ettelaulmine Kesklinna koolis 16 K. Kask C. Lõhmus-Erg
Matemaatikavõistlus “Känguru” 21 A. Veevo T. Riet, A. Pilk, To. Riet, E. Raba, K. Sepp, A. Jelisejeva
Viljandi maakonna mudilaskooride ettelaulmine ja lastekooride II eelproov ja ettelaulmine Kesklinna koolis 22 K. Kask C. Lõhmus-Erg
Südamenädal 15-18 R. Roosnurm K. Sepp, C. Lõhmus-Erg, L. Lillestik. L. Menning
Matemaatikavõistlus “Nutikad matemaatikud” 16 T. Riet To. Riet, A. Veevo, C. Lõhmus-Erg
Maastikumäng “Keeristorm” 18 C. Lõhmus-Erg õpetajad
Pildistamine X C. Lõhmus-Erg õpetajad
Emadepäevakontsert 9 K. Kask õpetajad
Mulgi õpilaskonverents X T. Riet A. Agasild, C. Lõhmus-Erg, K. Koort
9. klassi tutipäev 29 C. Lõhmus-Erg K. Kask, A. Veevo
Liikumiskavade päev L. Menning L. Lillestik, R. Roosnurm
Kooli olümpia X L. Menning L. Lillestik, R. Roosnurm, M. Kahu
Lastekaitsepäev 31 C. Lõhmus-Erg Abja Noortekeskus, ÕE
Õppeaasta lõpuaktus 7 C. Lõhmus-Erg klassijuhatajad
Viljandi maakonna laulu- ja tantsupidu 8 K. Kask C. Lõhmus-Erg, K. Sepp, A. Jelisejeva, A. Pilk, E. Raba
Põhikooli lõpuaktus 20 C. Lõhmus-Erg A. Veevo (8. klass), (kell 12.00)
Gümnaasiumi lõpuaktus 20 C. Lõhmus-Erg K. Ots (11. klass), (kell 15.00)