Sündmuste plaan

Eesmärgid:

1. Hoida kooli traditsioone.
2. Kasvatada ühtsustunnet.
3. Teha koostööd valla asutustega.
4. Propageerida sündmustest osavõttu.
5. Õpilaste kaasamine huvitegevusse.
6. Õpilasesinduse töö parendamine.
7. Propageerida tervislikku eluviisi.

Tegevused sept okt nov dets jaan veeb märts aprill mai juuni
Avaaktus 1.
Reipalt koolipinki 2.
Spordinädal 12.-15.
Rebaste päev X
Õpilaskonverents 28.
Mälumäng X X X
Õpetajate päev 5.
Joonistusvõistlus (algklassid) X
Mudilaskooride laululaager (maakond) 14.-15.
Poistekooride laululaager (maakond) 21.-22.
Ettelugemispäev X
Kooli sünnipäev X
Klassidevaheline korvpalli turniir X
Hingedehommik 2.
Kadrikarneval (algklassid) X
Kodanikupäev 26.
Tähekese viktoriin X X X X
Jõuluaja algus aulas 28.
Omaloominguline tantsuvõistlus 29.
Advendikontsert kultuurimajas 11. kell 15.00
Jõululaat 19.
Jõulupidu 1.-6. klass 20.
Jõulupidu 7.-12. klass 21.
H. Leplandi nim. peastarvutamise võistlus 24.
Stiilinädal X
Sõbrapäev 14.
Tervisepäev „Talvevõlud” X
Vabariigi aastapäeva aktus 23.
Emakeelepäev 14.
Matemaatikavõistlus “Känguru” 16.
Maastikumäng “Keeristorm” 17.
Võrkpalli turniir 7.-12. kl.
Rahvastepalli turniir 1.-3. kl. X
Pildistamine X
Reaal- ja loodusainete päev X
Võõrkeelte päev X
Südamenädal X
Jüriööjooks 20.?
Lõpukell 20.
Emadepäevakontsert 11.
Kooli kergejõustiku võistlused X
Lastekaitsepäev 1.
Õppeaasta lõpuaktus 6.
Põhikooli lõpuaktus 22.06 – kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 22..06 – kell 15.00