Sündmuste plaan

Sündmuste plaan 2017-2018 PDF

Eesmärgid:
1. Hoida kooli traditsioone ja kasvatada ühtlustunnet koolipere vahel.
2. Kaasata õpilasi huvitegevusse ning propageerida sündmustest osavõttu.
3. Õpilasesinduse töö parendamine.
4. Propageerida tervislikku eluviisi.
5. Teha koostööd valla asutustega.

Tegevused sept. okt. nov. dets. jaan. veeb. märts apr. mai juuni Vastutaja Kaasatud inimesed
Avaaktus 1. C. Lõhmus-Erg K. Kask, K. Sepp, S. Mälksoo, K. Ots
Spordinädal 23.-28. L. Menning R. Roosnurm, L. Lillestik, M. Kahu
Algklasside väljasõit “Tere sügis” X A. Jelisejeva A. Pilk, E. Raba, K. Sepp
Rebaste päev 19. K. Kask 11. klass, C. Lõhmus-Erg
Mihklipäeva näitus (algklassid) 25. A. Jelisejeva A. Pilk, E. Raba, K. Sepp
Kohtumine kirjanikuga (Mika Keränen) 1. -9. klass 27. C. Lõhmus-Erg K. Sepp, S. Mälksoo, S. Meidla, S. Renter
Rahvusvaheline muusikapäev (AG kooride preemiareis Livu veeparki) 1. C. Lõhmus-Erg K. Kask, K. Sepp, A. Ruusalu
Mälumäng X X X S. Renter K. Koort, E.  Lätti
„Ettevõtlikkus kooli” 2.-4. C. Lõhmus-Erg õpetajad
Õpetajate päev 5. S. Mälksoo 11.-12. klass, K. Kask, C. Lõhmus-Erg, K. Ots
Leiva päev 11. C. Lõhmus-Erg ÕE
Poistekoori laager 13.-14. K. Kask C. Lõhmus-Erg
Omaloominguvõistlus (Jaan Rannap) X S. Meidla S. Mälksoo, S. Renter
Ettelugemispäev X K. Sepp S. Meidla, S. Mälksoo, S. Renter
Kooli sünnipäev X C. Lõhmus-Erg ÕE
Hingedehommik 2. K. Sepp C. Lõhmus-Erg, K. Kask
Lastekoori laager 10.-11. K. Kask C. Lõhmus-Erg
Mudilaskoori laager 17.-18. K. Kask C. Lõhmus-Erg
Võõrkeeltepäev 14. A. Ruusalu K. Kalm, M. Lapp, E. Raba
Hõimupäev (algklassid) X A. Jelisejeva A. Pilk, E. Raba, K. Sepp
Kadri- ja mardikarneval (algklassid) X A. Jelisejeva A. Pilk, E. Raba, K. Sepp
Perepäev X C. Lõhmus-Erg Abja Kultuurimaja, Abja Noortekeskus, õpetajad
Kodanikupäev 23. C. Lõhmus-Erg M. Kreevs
Tähekese viktoriin X X X X S. Renter klassiõpetajad
Jõuluaja algus aulas 4. K. Sepp K. Kask, C. Lõhmus-Erg
Liikumiskavade päev X L. Menning L. Lillestik, R. Roosnurm
Advendikontsert kultuurimajas 17. K. Kask C. Lõhmus-Erg, õpetajad
Jõululaat 19. C. Lõhmus-Erg Õpetajad
Jõulupidu 1.-6. klass 20. A. Ruusalu A. Pilk, E. Raba, A. Jelisejeva, K. Sepp, R. Roosnurm, K. Ots, C. Lõhmus-Erg
Jõulupidu 7.-12. klass 21. S. Mälksoo C. Lõhmus-Erg, E. Lätti, K. Ots, K. Kask, A. Veevo
Mudilaskooride päev 12. K. Kask C. Lõhmus-Erg
H. Leplandi nim. peastarvutamise võistlus 23. T. Riet Õpetajad
Stiilinädal X C. Lõhmus-Erg ÕE
Koolipillipäev Tarvastus 8. K. Kask C. Lõhmus-Erg
Sõbrapäev 14. C. Lõhmus-Erg K. Ots, ÕE
Ajarännak – koolipäev 100 aastat tagasi X M. Kreevs C. Lõhmus-Erg
Vabariigi aastapäeva aktus 23. C. Lõhmus-Erg õpetajad
Naistepäeva kontsert 8. K. Kask C. Lõhmus-Erg
Emakeele päev 13. S. Mälksoo S. Meidla, K. Kalm, S. Renter
Matemaatikavõistlus “Känguru” 15. A. Veevo T. Riet, A. Pilk
Maakondlik poistekooride laager 16.-17. K. Kask C. Lõhmus-Erg
Maastikumäng “Keeristorm” 20. C. Lõhmus-Erg õpetajad
Pildistamine 6. C. Lõhmus-Erg õpetajad
Maakondlik lastekooride laager 13.-14. K. Kask C. Lõhmus-Erg
Reaal- ja loodusainete päev X A. Veevo Õpetajad
Südamenädal X C. Lõhmus-Erg ÕE
Jüriöö jooks X R. Roosnurm L. Menning, L. Lillestik
Lõpukell 12. K. Kask C. Lõhmus-Erg, S. Mälksoo, K. Ots
Mudifest X K. Kask K. Sepp
Emadepäevakontsert 10. K. Kask õpetajad
Õpilaskonverents X T. Riet A. Agasild, C. Lõhmus-Erg, K. Koort
Mulgi pidu 26. K. Kask C. Lõhmus-Erg, K. Sepp
Kooli kergejõustiku võistlused X L. Menning L. Lillestik, R. Roosnurm
Lastekaitsepäev 1. C. Lõhmus-Erg Abja Noortekeskus, ÕE
Õppeaasta lõpuaktus 12. C. Lõhmus-Erg klassijuhatajad
Põhikooli lõpuaktus 22. kell 12.00 A. Agasild õpetajad
Gümnaasiumi lõpuaktus 22. kell 14.00 A. Agasild õpetajad