Ürituste plaan

ÜRITUSTE PLAAN 2021/2020

Eesmärgid:

  1. Hoida kooli traditsioone ja kasvatada ühtsustunnet koolipere vahel.
  2. Kaasata õpilasi huvitegevusse ning propageerida üritustest osavõttu.
  3. Arendada noorte ettevõtlikkust.
  4. Propageerida tervislikku eluviisi.
  5. Teha koostööd Mulgi valla erinevate asutustega.
  6. Tutvustada Mulgi kultuuri ja kombeid ning Abja-Paluoja kui soome-ugri kultuuripealinna.

 

SEPTEMBER    
01.09 Õppeaasta avaaktus C. Lõhmus-Erg, K. Sepp
06.09 Ringid alustavad tööd C. Lõhmus-Erg
21.09 Rebaste päev M. Kreevs, A. Ruusalu
22.-30.09 Spordinädal 1.-12. klass R. Roosnurm, K. Kampus
29.-30.09  Spordipäev R. Roosnurm, K. Kampus
OKTOOBER    
01.10 Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine K. Kask
05.10 Õpetajate päev C. Lõhmus-Erg, K. Kask, K. Sepp
  Tähekese viktoriin 1.-4. klassile L. Lindvest
  Mälumäng 5.-12. klassile E. Lätti
  Mulgi nädal M. Kreevs
  J. Rannapi nimeline omaloomingu võistlus S. Meidla
  Ettelugemispäev K. Sepp
NOVEMBER    
  Sügishommik K. Sepp
  Abja Gümnaasiumi sünnipäeva tähistamine  
  Võõrkeeltepäev A. Ruusalu, E. Anton, M. Lapp, E. Raba, K. Hütt
26.11 Kodanikupäev M. Kreevs
  Kostüümipäev 1.-4. klassile E. Raba