Lastevanematele

Õpetajad Anneli Veevo ja Karin Sepp soovitavad vanematel lugeda järgmisi raamatuid:

  • Lawrence E. Saphiro „Kuidas kasvatada lapses emotsionaalset intelligentsust“- emotsionaalse intelligentsuse käsiraamat lapsevanematele
  • R. Cacciatore, E. Korteniemi-Poikela, J. Ryynänen, D. Apter
  • „Poisist meheks kasvamine“
  • T. Parvela, J. Sinkkonen „Kooli!- esimese klassi õpilase vanematele“
  • M. Juusola „Tugevaks armastatud lapsed“- lapse sotsiaalsete oskuste arendamine
  • T. Gordon „Tark lapsevanem“-kuidas luua ja säilitada oma lapsega tervislik suhe
  • M. Juusola „Et ema jaksaks“- emade energiaraamat
  • J. Sinkkonen „Mida on lapsel kasvamiseks vaja“

Palun jälgida, et lastel oleks helkurid! Pimedal ajal on neid parklas ja ülekäiguradadel raske märgata.

 

Õppenõukogu otsusega on  õpilaspäevik kohustuslik 1. -2. klassini!


Sotsiaalministri määrus: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele [RTL 2007, 8, 132 – jõust. 29.01.2007]

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.-6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.-9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1.- 6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.- 12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3)mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel. [RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 01.01.2010]


Noppeid põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, mida peaks teadma iga lapsevanem

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Minu Eestimaa püsib minus,
ta põldude ristikulõhn.
Minu Eestimaa püsib minus,
ta keel ja ta kodune õhk.

(Ülle Niinemägi, Urmas Alender)

Miks peaks maal (loe: Eestimaal) elu alles jääma ehk arvamus põhikoolide ja gümnaasiumide lahutamisest.