Abja Gümnaasiumi raamatukogu ootab õpilasi õpikutele ja töövihikutele järele
25. – 28. august kell 9.00 – 12.00 ja
31. august kell 9.00-12.00!

1. klassi õpilased saavad õpikud ja töövihikud 1. septembril õpetaja käest.

Gümnaasiumi töövihikute raha järgmiseks (2020-2021) õppeaastaks  on:
10. klass – 28,68 €
11. klass – 25,22 €
12. klass – 25,22 €
Töövihikute raha kanda hiljemalt 31. augustiks Mulgi Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbankis EE442200001120178002. Märkustesse lisada “Töövihikute raha, Abja Gümnaasium, õpilase nimi, klass”.

Gümnaasiumi õpilased saavad töövihikud kätte pärast raha laekumist kooli raamatukogust, põhikooli õpilastele on töövihikud tasuta.