Õppetöö


Tundide ajad

 1. 8:00 – 8:45
 2. 9:00 – 9:45
 3. 9:55 – 10:40
 4. 10:55 – 11:40
 5. 12:00 – 12:45
 6. 13:00 – 13:45
 7. 13:55 – 14:40
 8. 14:50 – 15:35
 


Lühendatud tundide ajad

 1. 8:00 – 8:30
 2. 8:45 – 9.15
 3. 9.25 – 9.55
 4. 10.10 – 10.40
 5. 10.55 – 11.25
 6. 11.40 – 12.10
 7. 12.20 – 12.50
 8. 13.00 – 13.30

Koolivaheajad 2019/2020

 • I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 • II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 • III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Trimestrite ajad põhikoolis 2019/2020.  õppeaastal

I trimester      1. september 2019 – 29. november 2018

II trimester     2. detsember  2019 – 06. märts 2020

III trimester     9. märts 2020 – 09. juuni 2020

 

Trimestrihinnete väljapanemise ajad 2019/2020. õppeaastal

I trimester – 29. november

II trimester  – 6. märts

III trimester – 3. juuni


10. ja 11. klasside kursusehinnete väljapanemine 2019/2020

1 tund  nädalas 3. juuni        
2 tundi nädalas 17. jaanuar 3. juuni      
3 tundi nädalas 29. november 6. märts 3. juuni    
4 tundi nädalas 6. november 17. jaanuar 26. märts 3. juuni  
5 tundi nädalas 18. oktoober 13. detsember 14. veebruar 9. aprill 3. juuni

 

12. klassi kursusehinnete väljapanemine 

2019/2020

1 tund nädalas 15. aprill        
2 tundi nädalas 17. detsember 15. aprill      
3 tundi nädalas 12. november 31. jaanuar 15. aprill    
4 tundi nädalas 18. oktoober 17. detsember 14. veebruar 15. aprill  
5 tundi nädalas 11. oktoober 22. november 17. jaanuar 6. märts 15. aprill

Kooliastme hinnete väljapanemine 15. aprill 2020


Eksamiperioodid

Eksamiperioodid 2019/2020. õppeaastal 

Riigieksamite ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020 a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
3)matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
3) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
4) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses
või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
Järeleksam – 15. juuni 2020.a.

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
(1) 3. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a;

(2) 6. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

(3) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 24. september 2019. a.


Lõpuaktused 2019/2020

Põhikooli  lõpuaktus  – 19. juuni kell 12.00

Gümnaasiumi lõpuaktus – 19. juuni kell 14.00