ÕppetööTundide ajad

 1. 8:00 – 8:45
 2. 9:00 – 9:45
 3. 9:55 – 10:40
 4. 10:55 – 11:40
 5. 12:00 – 12:45
 6. 13:00 – 13:45
 7. 13:55 – 14:40
 8. 14:50 – 15:35
 


Lühendatud tundide ajad

 1. 8:00 – 8:30
 2. 8:45 – 9.15
 3. 9.25 – 9.55
 4. 10.10 – 10.40
 5. 10.55 – 11.25
 6. 11.40 – 12.10
 7. 12.20 – 12.50
 8. 13.00 – 13.30

Koolivaheajad 2021/2022

 •  I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
 •  II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
 •  III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
 •  IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
 •  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Trimestrite ajad põhikoolis 2021/2022.  õppeaastal

I trimester      1. september 2021 – 26. november 2021

II trimester     29. november – 11. märts 2022

III trimester     14. märts –13. juuni 2022


Kokkuvõttev hindamine

 • Põhikooli trimestrihinded pannakse välja iga trimestri lõpus; viimase trimestri ja aastahinded 1.-8. klassis 08.06.2021, 9. klassis 24.05.2021.
 • Gümnaasiumi kursusehinded pannakse välja iga kursuse lõpus; viimaste kursuste ja kooliastmehinded 10. ja 11. klassis 08.06.2021; 12. klassis 15.04.2021.

10. ja 11. klasside kursusehinnete väljapanemine 2021/2022

1 tund  nädalas 07. juuni        
2 tundi nädalas 18. jaanuar 7. juuni      
3 tundi nädalas 30. november 8. märts 7. juuni    
4 tundi nädalas 9. november 18. jaanuar 29. märts 7. juuni  
5 tundi nädalas 19. oktoober 14. detsember 15. veebruar 12. aprill 7. juuni

 

12. klassi kursusehinnete väljapanemine 

2021/2022

1 tund nädalas 21. aprill        
2 tundi nädalas 17. detsember 21. aprill      
3 tundi nädalas 19. november 04. jaanuar 21. aprill    
4 tundi nädalas 22. oktoober 22. detsember 18. veebruar 21. aprill  
5 tundi nädalas 15. oktoober 26. november 21. jaanuar 11. märts 21. aprill

 


Eksamiperioodid

Eksamiperioodid 2021/2022. õppeaastal 

Riigieksamite ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022 a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel – 3. – 9. mai 2022. a;
3)matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 30 . mai 2022. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3) 3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses,
inglise keeles või vene keeles–  14. juuni 2022. a;

Järeleksam – 

Tasemetööd

(1) 4. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
matemaatika– 14.–17. september 2021. a;
eesti keel – 28.-29. september 2021. a;
loodusõpetus – 06.-07. oktoober 2021. a.

(2) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
matemaatika – 14.–17. september 2021. a.
eesti keel – 30. september – 01.oktoober 2021. a.
loodusõpetus – 04.–05. oktoober 2021. a;
inglise keel – 08.–13. oktoober 2021. a;


Lõpuaktused 

Põhikooli  lõpuaktus  – 18. juuni 2022.a

Gümnaasiumi lõpuaktus – 18. juuni 2022.a