Õppetöö


Tundide ajad

 1. 8:00 – 8:45
 2. 9:00 – 9:45
 3. 9:55 – 10:40
 4. 10:55 – 11:40
 5. 12:00 – 12:45
 6. 13:00 – 13:45
 7. 13:55 – 14:40
 8. 14:50 – 15:35


Lühendatud tundide ajad

 1. 8:00 – 8:30
 2. 8:45 – 9.15
 3. 9.25 – 9.55
 4. 10.10 – 10.40
 5. 10.55 – 11.25
 6. 11.40 – 12.10
 7. 12.20 – 12.50
 8. 13.00 – 13.30

Koolivaheajad 2017/2018

 •      21.–29. oktoober 2017;
 •      23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
 •      24. veebruar – 4. märts 2018;
 •      21. aprill – 1. mai 2018;
 •      13. juuni – 31. august 2018. (v.a. lõpuklassid)

Trimestrite ajad põhikoolis 2017/2018.  õppeaastal

I trimester      1. september 2017 – 30. november 2017

II trimester     1. detsember  2017 – 11. märts 2018

III trimester     12. märts 2018- 12. juuni 2018

 

Trimestrihinnete väljapanemise ajad 2017/2018. õppeaastal

I trimester      28. november 2017

II trimester       9. märts 2018

III trimester      8. juuni 2018


10. ja 11. klasside kursusehinnete väljapanemine 2017/2018

1 tund  nädalas 5. juuni
2 tundi nädalas 21. jaanuar 5. juuni
3 tundi nädalas 28. november 11. märts 5. juuni
4 tundi nädalas 8. november 21. jaanuar 1. aprill 5. juuni
5 tundi nädalas 17. oktoober 14. detsember 15. veebruar 15. aprill 5. juuni

 

12. klassi kursusehinnete väljapanemine 

2017/2018

1 tund nädalas 12. aprill
2 tundi nädalas 15. detsember 12. aprill
3 tundi nädalas 12. november 31. jaanuar 12. aprill
4 tundi nädalas 12. oktoober 15. detsember 14. veebruar 12. aprill
5 tundi nädalas 10. oktoober 26. november 17. jaanuar 5. märts 12. aprill

Kooliastme hinnete väljapanemine 12. aprill 2018


Eksamiperioodid

Eksamiperioodid 2017/2018. õppeaastal 

Riigieksamite ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 8. mai 2018. a;
3) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13.
juuni 2018. a;

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;


Lõpuaktused 2017/2018

Põhikooli  lõpuaktus  – 22. juuni 2018.a kell 12.00

Gümnaasiumi lõpuaktus – 22. juuni 2018.a kell 14.00