Õppetöö


Tundide ajad

 1. 8:00 – 8:45
 2. 9:00 – 9:45
 3. 9:55 – 10:40
 4. 10:55 – 11:40
 5. 12:00 – 12:45
 6. 13:00 – 13:45
 7. 13:55 – 14:40
 8. 14:50 – 15:35
 


Lühendatud tundide ajad

 1. 8:00 – 8:30
 2. 8:45 – 9.15
 3. 9.25 – 9.55
 4. 10.10 – 10.40
 5. 10.55 – 11.25
 6. 11.40 – 12.10
 7. 12.20 – 12.50
 8. 13.00 – 13.30

Koolivaheajad 2018/2019

 • I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
 • II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
 • III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

Trimestrite ajad põhikoolis 2018/2019.  õppeaastal

I trimester      1. september 2018 – 30. november 2018

II trimester     3. detsember  2018 – 08. märts 2019

III trimester     11. märts 2019- 07. juuni 2019

 

Trimestrihinnete väljapanemise ajad 2018/2019. õppeaastal

I trimester – 30. november

II trimester  – 8. märts

III trimester – 4. juuni


10. ja 11. klasside kursusehinnete väljapanemine 2018/2019

1 tund  nädalas 4. juuni        
2 tundi nädalas 18. jaanuar 4. juuni      
3 tundi nädalas 28. november 8. märts 4. juuni    
4 tundi nädalas 6. november 18. jaanuar 26. märts 4. juuni  
5 tundi nädalas 19. oktoober 14. detsember 15. veebruar 12. aprill 4. juuni

 

12. klassi kursusehinnete väljapanemine 

2018/2019

1 tund nädalas 17. aprill        
2 tundi nädalas 17. detsember 17. aprill      
3 tundi nädalas 12. november 1. jaanuar 17. aprill    
4 tundi nädalas 19. oktoober 17. detsember 15. veebruar 17. aprill  
5 tundi nädalas 10. oktoober 23. november 18. jaanuar 8. märts 17. aprill

Kooliastme hinnete väljapanemine 12. aprill 2018


Eksamiperioodid

Eksamiperioodid 2018/2019. õppeaastal 

Riigieksamite ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019 a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7-10. mai 2019. a;
3) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a;

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

Riiklike tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.


Lõpuaktused 2018/2019

Põhikooli  lõpuaktus  – 20. juuni kell 12.00

Gümnaasiumi lõpuaktus – 20. juuni kell 15.00