ÕppetööTundide ajad

 1. 8:00 – 8:45
 2. 9:00 – 9:45
 3. 9:55 – 10:40
 4. 10:55 – 11:40
 5. 12:00 – 12:45
 6. 13:00 – 13:45
 7. 13:55 – 14:40
 8. 14:50 – 15:35
 


Lühendatud tundide ajad

 1. 8:00 – 8:30
 2. 8:45 – 9.15
 3. 9.25 – 9.55
 4. 10.10 – 10.40
 5. 10.55 – 11.25
 6. 11.40 – 12.10
 7. 12.20 – 12.50
 8. 13.00 – 13.30

Koolivaheajad 2020/2021

 • I vaheaeg 19.10. – 25.10.2020;
 • II vaheaeg 23.12.2020. – 10.01.2021;
 • III vaheaeg 22. 02. – 28. 02.2021;
 • IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. 04.- 25.04.2021;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14.06.-31.08.2021.

Trimestrite ajad põhikoolis 2020/2021.  õppeaastal

I trimester      1. september 2019 – 27. november 2020

II trimester     30. november – 05. märts 2021

III trimester     8. märts –119. juuni 2021


Kokkuvõttev hindamine

 • Põhikooli trimestrihinded pannakse välja iga trimestri lõpus; viimase trimestri ja aastahinded 1.-8. klassis 08.06.2021, 9. klassis 24.05.2021.
 • Gümnaasiumikursusehinded pannakse välja iga kursuse lõpus; viimaste kursuste ja kooliastmehinded 10. ja 11. klassis 08.06.2021; 12. klassis 15.04.2021.

10. ja 11. klasside kursusehinnete väljapanemine 2020/2021

1 tund  nädalas 11. juuni        
2 tundi nädalas 22. jaanuar 11. juuni      
3 tundi nädalas 27. november 12. märts 11. juuni    
4 tundi nädalas 6. november 22. jaanuar 1. aprill 11. juuni  
5 tundi nädalas 16. oktoober 11. detsember 19. veebruar 16. aprill 11. juuni

 

12. klassi kursusehinnete väljapanemine 

2020/2021

1 tund nädalas 15. aprill        
2 tundi nädalas 11. detsember 15. aprill      
3 tundi nädalas 6. november 22. jaanuar 15. aprill    
4 tundi nädalas 16. oktoober 11. detsember 19. veebruar 15. aprill  
5 tundi nädalas 9. oktoober 27. november 22. jaanuar 5. märts 15. aprill

 


Eksamiperioodid

Eksamiperioodid 2020/2021. õppeaastal 

Riigieksamite ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021 a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel – 3. – 7. mai 2021. a;
3)matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
1) eesti keel (kirjalik) – 28 . juuni 2021. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
3) 3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses,
inglise keeles või vene keeles–  9. juuni 2021. a;

Järeleksam – 15. juuni 2020.a.

Tasemetööd

(1) 4. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;
matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

(2) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;
matemaatika – 28.–29. september 2020. a.


Lõpuaktused 

Põhikooli  lõpuaktus  – 18. juuni 2021.a

Gümnaasiumi lõpuaktus – 18. juuni 2021.a