Õppetöö


Tundide ajad

 1. 8:00 – 8:45
 2. 9:00 – 9:45
 3. 9:55 – 10:40
 4. 10:55 – 11:40
 5. 12:00 – 12:45
 6. 13:00 – 13:45
 7. 13:55 – 14:40
 8. 14:50 – 15:35


Lühendatud tundide ajad

 1. 8:00 – 8:30
 2. 8:45 – 9.15
 3. 9.25 – 9.55
 4. 10.10 – 10.40
 5. 10.55 – 11.25
 6. 11.40 – 12.10
 7. 12.20 – 12.50
 8. 13.00 – 13.30

Koolivaheajad

1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a
2) jõuluvaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
3) kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017.a;
4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.


Trimestrite ajad põhikoolis 2016/2017.  õppeaastal

I trimester     1. september 2016 – 30. november 2016

II trimester     1. detsember  2016 – 28. veebruar 2017

III trimester     1. märts 2017- 6. juuni 2017

 

Trimestrihinnete väljapanemise ajad 2016/2017. õppeaastal

I trimester      28. november

II trimester      26. veebruar 2017

III trimester        1. juuni 2017


10. ja 11. klasside kursusehinnete väljapanemine

1 tund  nädalas 1. juuni
2 tundi nädalas 20. jaanuar 1. juuni
3 tundi nädalas 25. november 3. märts 1. juuni
4 tundi nädalas 4. november 20. jaanuar 31. märts 1. juuni
5 tundi nädalas 21. oktoober 16. detsember 17. veebruar 7. aprill 1. juuni

 

12. klassi kursusehinnete väljapanemine

1 tund nädalas 19. aprill
2 tundi nädalas 16. detsember 19. aprill
3 tundi nädalas 18. november 3. veebruar 19. aprill
4 tundi nädalas 21. oktoober 16. detsember 17. veebruar 19. aprill
5 tundi nädalas 14. oktoober 25. november 20. jaanuar 3. märts 19. aprill

Kooliastme hinnete väljapanemine 19. aprill 2017


Eksamiperioodid

Eksamiperioodid 2016/2017. õppeaastal https://www.riigiteataja.ee/akt/123092016006


Lõpuaktused 2016/2017

21. juuni põhikooli lõpuaktus
22. juuni gümnaasiumi lõpuaktus