Eksamid ja tasemetööd

Eksamid
Gümnaasiumi lõpueksamite toimumise ajad 2018
Eesti keel (kirjalik) 16. aprill
Inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik) 4. mai
Inglise keel B1/B2-tasemel (suuline) 8. mai
Matemaatika (kirjalik) 25. mai
Põhikooli lõpueksamite ajad 2018
Eesti keel (kirjalik) 1. juuni
Matemaatika (kirjalik) 8. juuni
Valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles 13. juuni

 

Riiklikud tasemetööd 2018

3.klass

eesti keel (kirjalik) – 24. mai

matemaatika (kirjalik) – 29. mai

6.klass

eesti keel (kirjalik) – 16. mai

matemaatika – 22. mai