Tunniplaan I poolaasta
    X XI XII
Kuupäev   Tund Teema Läbiviija Tund Teema Läbiviija Tund Teema Läbiviija
8.09.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus M. Eelmaa 2     2 Pääste   
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus M. Eelmaa 3     3 Pääste   
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus M. Eelmaa 4 Pääste   
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus M. Eelmaa 5 Pääste   
  13.00-13.45 6 Sissejuhatus,struktuur jne   6 Pol-ja piiriteenistus M. Eelmaa 6    
  13.55-14.40 7 Sissejuhatus,struktuur jne   7 Pol-ja piiriteenistus M. Eelmaa 7    
  14.50-15.35 8     8 Pol- ja piiriteenistus M. Eelmaa      
                     
                     
15.09.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa 2     2 Pääste   
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa 3     3 Pääste   
  11.00-11.45 4     4 Kordamine   4 Pol-ja piiriteenistus A. Reimaa
  12.00-12.45 5     5 Suitsuskeldus juhend   5 Pol-ja piiriteenistus A. Reimaa
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa 6 Suitsuskeldus juhend   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa 7 Hingamisaparadid   7    
  14.50-15.35       8 Hingamisaparadid        
                     
                     
                     
                     
22.09.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus R. Rei 2     2 Nööridega töötamine  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus R. Rei 3     3 Nööridega töötamine  
  11.00-11.45 4     4 Esmaabi   4 Pol-ja piiriteenistus R. Rei
  12.00-12.45 5     5 Esmaabi   5 Pol-ja piiriteenistus R. Rei
  13.00-13.45 6 Tuletõrjeriietus   6 Pol-ja piiriteenistus R. Rei 6    
  13.55-14.40 7 Tuletõrjevoolikud   7 Pol-ja piiriteenistus R. Rei 7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus R. Rei      
                     
                     
                   
29.09.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Armatuur   2     2 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa
  10.00-10.45 3 Armatuur   3     3 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa
  11.00-11.45 4     4 Pneumaatilised prakt.   4 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa
  12.00-12.45 5     5 Pneumaatilised prakt.   5 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa 6 Kontrollharjutused   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus A. Reimaa 7 Kontrollharjutused   7    
  14.50-15.35       8 Kontrollharjutused        
                     
                     
                     
6.10.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2 Suitsusukeldumis juhend  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3 Suitsusukeldumis juhend  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Suitsusukeldumis juhend  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Suitsusukeldumis juhend  
  13.00-13.45 6 Joatorud   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Joatorud   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
13.10.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Tuletõrjevoolikud.prak.   2     2 Pol- ja piiriteenistus  
  10.00-10.45 3 Tuletõrjevoolikud.prak.   3     3 Pol- ja piiriteenistus  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Pol- ja piiriteenistus  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Pol- ja piiriteenistus  
  13.00-13.45 6 Tuletõrjevoolikud.prak.   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Tuletõrjevoolikud.prak.   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
20.10.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2 Kontrollharjutused  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3 Kontrollharjutused  
  11.00-11.45 4     4 Redelitega töötamine   4 Pol-ja piiriteenistus  
  12.00-12.45 5     5 Redelitega töötamine   5 Pol-ja piiriteenistus  
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Redelitega töötamine ja hargnemine redelil   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Kannatanu alla võtmine redeliga   7    
  14.50-15.35 8     8 Kannatanu alla võtmine redeliga        
                     
                     
                     
3.11.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2 Kontrollharjutused  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3 Kontrollharjutused  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Kontrollharjutused  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Kontrollharjutused  
  13.00-13.45 6 Päästeautod   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Päästeautod   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35 8     8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
10.11.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Kutsungid   2     2 Pol- ja piiriteenistus  
  10.00-10.45 3 Kutsungid   3     3 Pol- ja piiriteenistus  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Pol- ja piiriteenistus  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Pol- ja piiriteenistus  
  13.00-13.45 6 Päästeautod prak.   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Päästeautod prak.   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
17.11.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2 Eksamiks valmistumine  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3 Eksamiks valmistumine  
  11.00-11.45 4     4 Elustamine   4 Pol-ja piiriteenistus  
  12.00-12.45 5     5 Elustamine   5 Pol-ja piiriteenistus  
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Elustamine   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Elustamine   7    
  14.50-15.35       8 Elustamine        
                     
                     
                     
24.11.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Tuletõrjeredelid   2     2 Pol- ja piiriteenistus  
  10.00-10.45 3 Tuletõrjeredelid   3     3 Pol- ja piiriteenistus  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Pol- ja piiriteenistus  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Pol- ja piiriteenistus  
  13.00-13.45 6 Tuletõrjeredelid prak.   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Tuletõrjeredelid prak.   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
1.12.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2 Füüsilised katsed  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3 Füüsilised katsed  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Füüsilised katsed  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Füüsilised katsed  
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
8.12.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2 Eksamiks valmistumine  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3 Eksamiks valmistumine  
  11.00-11.45 4     4 Esmased tulekustutusvahendid   4 Pol-ja piiriteenistus  
  12.00-12.45 5     5 Esmased tulekustutusvahendid   5 Pol-ja piiriteenistus  
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 kustutiga kustutamine   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 kustutiga kustutamine   7    
  14.50-15.35       8 kustutiga kustutamine        
                     
                     
                     
15.12.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Nöörid   2     2 Pol- ja piiriteenistus  
  10.00-10.45 3 Sõlmed   3     3 Pol- ja piiriteenistus  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Pol- ja piiriteenistus  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Pol- ja piiriteenistus  
  13.00-13.45 6 Töötamine nööridega   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Töötamine nööridega   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
22.12.2017 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2 Eksamiks valmistumine  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3 Eksamiks valmistumine  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Eksamiks valmistumine  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Eksamiks valmistumine  
  13.00-13.45 6 EL.tööriistad   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 El.tööriistad   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
      PÄ 34 PPA 26              
12.01.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2 Pääste (Eksam)  
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3 Pääste (Eksam)  
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4 Pääste (Eksam)  
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5 Pääste (Eksam)  
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
19.01.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Vahuained   2     2 Pol-ja piiriteenistus (Eksam)  
  10.00-10.45 3 Vahuained   3     3 Pol-ja piiriteenistus (Eksam)  
  11.00-11.45 4     4 SS tehnika ja otsimine   4 Pol-ja piiriteenistus (Eksam)  
  12.00-12.45 5     5 SS tehnika ja otsimine   5 Pol-ja piiriteenistus (Eksam)  
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Kontrollharjutus riietumine   6 Pol- ja piiriteenistus (Eksam)  
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Kontrollharjutus hingamisaparaati lülitumine   7    
  14.50-15.35       8 Kontrollharjutus hingamisaparaati lülitumine        
                     
                     
                     
26.01.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Sisepõl.töövahendid   2     2    
  10.00-10.45 3 Sisepõl.töövahendid   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Sisepõl.töövahendid   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Sisepõl.töövahendid   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
2.02.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 SS tehnika ja otsimine prakt.   4    
  12.00-12.45 5     5 SS tehnika ja otsimine prakt.   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 SS tehnika ja otsimine prakt.   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 SS tehnika ja otsimine prakt.   7    
  14.50-15.35       8 SS tehnika ja otsimine prakt.        
                     
                     
                     
9.02.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Vahtkustutus seadmed   2     2    
  10.00-10.45 3 Vahtkustutus seadmed   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Vahtkustutus seadmed   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Vahtkustutus seadmed   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
16.02.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
23.02.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Kontrollharjutused   4    
  12.00-12.45 5     5 Kontrollharjutused   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Kontrollharjutused   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Kontrollharjutused   7    
  14.50-15.35       8 Kontrollharjutused        
                     
                     
                     
9.03.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
16.03.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pneumaatilised päästevahendid   2     2    
  10.00-10.45 3 Pneumaatilised päästevahendid   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Pneumaatilised päästevahendid   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Pneumaatilised päästevahendid   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
23.03.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Kontrollharjutused   4    
  12.00-12.45 5     5 Kontrollharjutused   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Kontrollharjutused   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Kontrollharjutused   7    
  14.50-15.35       8 Kontrollharjutused        
                     
6.04.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
13.04.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Elektirohutus   2     2    
  10.00-10.45 3 Elektirohutus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Sidepidamisvahendid   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Sidepidamisvahendid   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
20.04.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Hargnemine voolik. Võimalusel veega   4    
  12.00-12.45 5     5 Hargnemine voolik.Võimalusel veega   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Hargnemine voolik.Võimalusel veega   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Hargnemine voolik.Võimalusel veega   7    
  14.50-15.35       8 Hargnemine voolik.Võimalusel veega        
                     
                     
                     
4.05.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
                     
                     
11.05.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Esmaabi   2     2    
  10.00-10.45 3 Esmaabi   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Esmaabi   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Esmaabi   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
18.05.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Metsakustutus taktika   4    
  12.00-12.45 5     5 Metsakustutus taktika   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Metsakustutus taktika   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Metsakustutus masinad   7    
  14.50-15.35       8 Metsakustutus masinad        
                     
                     
                     
25.05.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3 Hargnemised   3    
  11.00-11.45 4     4 Hargnemised   4    
  12.00-12.45 5     5 Hargnemised   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Hargnemised   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Hargnemised   7    
  14.50-15.35       8          
                     
                     
                     
1.06.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Pol-ja piiriteenistus   4    
  12.00-12.45 5     5 Pol-ja piiriteenistus   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Pol-ja piiriteenistus   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Pol-ja piiriteenistus   7    
  14.50-15.35       8 Pol- ja piiriteenistus        
                     
8.06.2018 08.05-08.50                  
  09.00-09.45 2 Pol- ja piiriteenistus   2     2    
  10.00-10.45 3 Pol- ja piiriteenistus   3     3    
  11.00-11.45 4     4 Hargnemised   4    
  12.00-12.45 5     5 Hargnemised   5    
  13.00-13.45 6 Pol- ja piiriteenistus   6 Hargnemised   6    
  13.55-14.40 7 Pol- ja piiriteenistus   7 Hargnemised   7    
  14.50-15.35       8 Hargnemised