Gümnaasiumi töövihikute raha järgmiseks (2017-2018) õppeaastaks  on:

10. klass – 31,23 €
Need, kes õpivad saksa keelt II võõrkeelena (B1 tase) on töövihikute raha 43,98 €

11. klass – 36,88 €
Need, kes õpivad saksa keelt II võõrkeelena (B1 tase) on töövihikute raha 48,98 €

12. klass – 30,73 €

Töövihikute raha kanda hiljemalt 1. septembriks

Abja Gümnaasiumi arveldusarvele Swedbankis EE44220000112017800või
Abja Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE281010302005446001 .

Märkustesse lisada “Töövihikute raha, õpilase nimi, klass” !

Gümnaasiumi õpilased saavad oma töövihikud kätte pärast raha laekumist kooli raamatukogust.

Põhikooli töövihikud finantseerib riik, need on õpilastele tasuta.