Gümnaasiumi töövihikute raha järgmiseks (2018-2019) õppeaastaks  on:

10. klass – 23,08 €
11. klass – 25,68 €
12. klass – 15,98 €

Töövihikute raha kanda hiljemalt 1. septembriks

Mulgi Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbankis EE442200001120178002

Märkustesse lisada “Töövihikute raha, kool, õpilase nimi, klass” !

Gümnaasiumi õpilased saavad oma töövihikud kätte pärast raha laekumist kooli raamatukogust.

Põhikooli töövihikud finantseerib riik, need on õpilastele tasuta.