Uudised

Pakume tööd – koolikokale

Peamised tööülesanded:

 • hommikusöögi, lõunasöögi ja pikapäevarühma toidu valmistamine retsepti alusel
 • vajadusel menüü koostamine ja kauba tellimine
 • suvel laagrite toitlustamine
 • vahetundidel toidu serveerimine

Ootame Sind, kui oled:

 • lapsesõbralik, aus ja kohusetundlik
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega
 • koostööaldis ja oskad oma tegevust planeerida
 • järgid enesekontrolliplaani ja hügieeninõudeid

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka ja täistööajaga tööd
 • arendavaid erialaseid koolitusi
 • toetavat kollektiivi

Kandideerimine

Avaldus ja elulookirjeldus palun saata hiljemalt 20.05.2022 e-posti aadressil dagmar.haggblom@abjag.vil.ee

Tööle asumise aeg 06.06.2022

Keeristorm 2022

Abja gümnaasiumi maastikumäng Keeristorm toimub sel aastal 14. aprillil Abja-Paluoja lähistel teedel.

Mäng algab kell 8.30 ja lõppeb orienteeruvalt kell 13.30.

Mängu käigus läbivad meeskonnad kaardile märgitud raja ja kontrollpunktid, kus tuleb lahendada erinevaid ülesandeid. Raja pikkus on 1.-4. klassi õpilastele umbes 5 kilomeetrit ja 5.-12. klassi õpilastele 10 kilomeetrit. Iga klass moodustab omaette meeskonna, kellel peab rajal kaasas olema omavalmistatud lipp ja kontrollpunkti jõudes esitamiseks rivilaul.

Selga ilmastikule sobivad riided, kaasa juua. Finišisse jõudes ootab osalejaid kooli sööklas soe supp.

Emakeelepäev


Hea koolipere!
Täna tähistatakse traditsiooniliselt üle Eesti emakeelepäeva, et eesti keelt au sees hoida. Emakeelepäevaks valiti Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev, kuna tema oli üks esimesi kirjanikke, kes kirjutas eesti keeles ja uskus selle tulevikku.

Nii nagu Eesti kojad on ehitud kolme koduvärviga, võime öelda, et ka eesti keel on ehitud kolme lipuvärviga. Sinine tähendab lootust, keele elujõudu ja silmapiiril laiuvaid võimalusi. Must räägib viljakast pinnast ja tehtud tööst. Valge peegeldab emakeelsete sõnumite selgust ning ilu.

Oma vanematelt pärime emakeele, mida kasutame kogu elu jooksul. Just emakeeles on ennast kõige kergem kõige täpsemalt väljendada. Kuid emakeele õiget ja elegantset kasutust on vaja õppida: kodus ja koolis, aga eelkõige kuulates neid inimesi, kes eesti keelt erilisel viisil kasutada oskavad.

Maailmas on teadaolevalt ligi 7000 keelt, mille hulgast eesti keel paistab silma sellega, et on praeguses üleilmastuvas maailmas väga elujõuline. Keeli, millel on üle miljoni kõneleja, on kokku vaid 400, eesti keel nende hulgas. Üsna vähe leidub maailmas veel neid keeli, milles arvuti robothääled oskavad meile teksti ette lugeda.

Epideemiline nutisõltuvus on haaranud nii kooliõpilased kui ontlikud pereinimesed. Me viibime virtuaalmaailmas juba rohkem kui pärisilmas.

Valdur Mikita sõnul on meie ajaloos kätte jõudnud eriskummaline hetk, kus inimesed loevad vähem kui kirjutavad. Aga on üldteada fakt, et lugemine rikastab meie keelekasutust ja sõnavara, rääkimata maailmatajust. Eesti keeles lugemine ja loetu kaudu oma keele rikastamine on kättesaadav kõigile. Albert Einstein on öelnud, et kui ta poleks lugenud Dostojevski teost „Kuritöö ja karistus“, poleks ta olnud võimeline sõnastama oma relatiivsusteooriat.

Vähemalt emakeele eksam on see koht, kus peab kasutama korrektset eesti keelt. Seda nii lugemis- kui ka kirjutamisosas.

Täna toimuv emakeelepäeva konverents „Selges eesti keeles“ keskendub tänavu
sellele, kuidas hoida eesti keelt ja igapäevaseid sõnumeid lihtsa ja arusaadavana.

Vikerraadio e-etteütlus algab täna kell 10.25 ja toimub juba 15. korda.

Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev on oma keele ja kultuuri austamiseks sobiv päev – just Peterson oli esimene, kes küsis, miks ei võiks eesti keelel olla õigust igavikule.

Meie keel on just nii tugev, kui tugevaks me ta ise teeme, kuidas seda kasutame,
kui tähtsaks peame. Eesti keel ja selle tulevik on meie ühislooming.

Ilusat emakeelepäeva!

Lastevanemate üldkoosolek

Teisipäeval, 15. märtsil kl 17.00.

Päevakord:
1. Hoolekogu töö ülevaade – hoolekogu esimees Taevo Viitas 17.00-17.10
2. Kooli uue arengukava tutvustus – direktor Ardo Agasild 17.10-17.25
3. Kooli õpilasesinduse tutvustus – õpilasesinduse president Erik Raagmets 17.25-17.35
4. Õpilaste arenguvestluste kord – õppejuht Christi Lõhmus-Erg 17.35-17.45
5. KiVa tutvustus – õppejuht Christi Lõhmus-Erg 17.45-18.00