10. klassi sisseastumine

 

 

Dokumente saab esitada 21. ja 22. juunil kooli kantseleis kella 9.00 – 13.00. Avaldusi saab esitada ka elektrooniliselt aadressile kool@abjag.vil.ee ja täita elektrooniline blankett koha kindlustamiseks.
Avalduse blankett

 

Õppesuunad

Võimalik valida kolme õppesuuna vahel:

  1. Meedia- ja majandus (valikained on kooli- ja praktiline meedia, majandusõpetus, kolmas võõrkeel, draamaõpe, informaatika)
  2. Sisekaitse (valikained on piirivalve- ja politseiõpetus, päästeõpe)
  3. Sport (valikained on üldkehaline ettevalmistus, sportmängud, spordimeditsiin, spordi ajalugu)

 

Kool pakub häid sportimise ja vaba aja sisustamise võimalusi, mille hulka kuuluvad ujumine, pallimängud, kergejõustik, suusatamine,  koorilaul.

Tasuta elamine tänapäevases õpilaskodus

Tasuta teooriaõpe autokoolis

Dokumentide vastuvõtt 21. ja 22. juuni 2021

Või küsi teavet tel 436 0111

 

Täiendav info

Abja Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord 2018

 


Kõigil gümnaasiumiõpilastel on võimalik õppeperioodil elada kooli õpilaskodus. Täpsemat infot vaata siit.