10. klassi sisseastumise avaldus

Õpilase eesnimi

Õpilase perekonnanimi

Kontakttelefon

Email

Avaldus

Palun mind (õpilase nimi) ,
isikukood ,
elukoht ,
vastu võtta Abja Gümnaasiumi 10. klassi alates .

Soovin õpppida:

Olen õppinud järgmisi võõrkeeli:
- (A -võõrkeel)

- (B - võõrkeel)

- (C - võõrkeel)

Minu eelmine kool oli

 Soovin / Ei soovi - kohta õpilaskodus

 Soovin / Ei soovi - õpilaspiletit

Olen teadlik, et esitatud andmeid kasutatakse seaduslikkuse ja eesmärgikohasuse põhimõttel.
Olen nõus oma nime avaldama Abja Gümnaasiumi kodulehel.