Kellega võtta ühendust

Abja tee 15
69402 Abja-Paluoja
Viljandi maakond
vilistlaskogu@abjag.vil.ee
Registrikood: 80374447
Arveldusarve: SEB IBAN [kontonumber]

Asutajaliikmed

Kunnar Kukk
Taavi Toomla, vilistlane 2009
Tõnu Kommer, vilistlane 2003
Annaliisa Kaaremaa, vilistlane 2007
Karlis Kampus, vilistlane 2008
Tiia Riet, Abja Gümnaasiumi õppealajuhataja
Sirje Renter

Liitumine ja üldised küsimused

vilistlaskogu@abjag.vil.ee