Ettevõtlik Kool

Abja Gümnaasium on liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool” on on ellu kutsutud 2006. aastal Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum kujundada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Tähtis on ka kohaliku kogukonna toetus ja panus, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks.

Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks.

Abja Gümnaasiumi Ettevõtliku Kooli meeskond:

Eve Anton – õpetaja, Ettevõtliku Kooli koordinaator, eve.anton@abjag.vil.ee

Annika Leighton – huvijuht, koolipere aktiivsus ja mõju kogukonnas huvijuht@abjag.vil.ee

Keijo Koort – IT-spetsialist/informaatikaõpetaja, juhtimisinfo- ja sisekommunikatsioonisüsteemi haldus keijo.koort@abjag.vil.ee

Riin Laeneste – haldusjuht, ressursside haldus, haldusjuht@abjag.vil.ee

Christi Lõhmus-Erg – õppejuht, õppe- ja kasvatusprotsess ning personaalse arengu toetamine, christi.lohmus@abjag.vil.ee

Laine Lindvest – direktor, eestvedamine ja juhtimine ning personaalse arengu toetamine laine.lindvest@abjag.vil.ee

Ettevõtliku Kooli meeskond saab kokku üks kord kuus kolmapäeviti kell 13.00.

Ettevõtliku Kooli meeskonna koosolekute protokollid asuvad õppejuhi juures.