• spordinadal


 

Gümnaasiumi töövihikute raha järgmiseks (2015-2016) õppeaastaks  on:

10. klass – 27,33 €
11. klass – 18,95 €
12. klass – 20,95 €

Töövihikute raha kanda hiljemalt 1. septembriks

Abja Gümnaasiumi arveldusarvele Swedbankis EE44220000112017800või
Abja Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE281010302005446001

Märkustesse lisada “Töövihikute raha, õpilase nimi, klass” !

Gümnaasiumi õpilased saavad oma töövihikud kätte pärast raha laekumist alates 31. augustist raamatukogust.
Põhikooli töövihikud finantseerib riik, need on õpilastele tasuta.