Tähelepanu!

II veerandi 1. nädala (27. – 31. oktoober) tunniplaan on muutunud! Ajutine tunniplaan.
Alates II veerandi 2.nädalast (3.november) kehtib vana tunniplaansama, mis I veerandilgi.

T 28.10 on 11. ja 12. klass õppeekskursioonil Tallinnas koos klassijuhatajate A. Ruusalu ja A. Veevoga. Õpilased, kes ei ole ekskursioonil, on koolis tundides vastavalt oma tunniplaanile.

N 30.10 on 8. klass koos klassijuhataja K. Kasega RMK õppekäigul.

R 31.10 on 11. klass koos M. Eelmaaga piirikaitsealasel õppeekskursioonil.

II veerandi 1. nädalal puuduvad veel:

  • T.ja T.Riet 27.-30.10
  • K.Koort 27.10
  • C.Lõhmus 30.-31.10
  • S.Renter 30.10