Tänan kõiki Abja Gümnaasiumi õpilasi ja koolitöötajaid, kes aitasid ette valmistada ja läbi viia
ABJA – PALUOJA HARIDUSELU 100 üritusi ning külalisi, kes nendel üritustel osalesid!

- Sirje Renter Abja Gümnaasiumi direktor