Õpilased, kes asuvad elama õpilaskodusse, saavad ennast sisse seada 31. augustist alates kell 13.00!


Gümnaasiumi töövihikute raha järgmiseks (2014-2015) õppeaastaks  on:

10. klass - 14,40 €

11. klass - 9,60 €

12. klass – 16 €

Töövihikute raha kanda hiljemalt 1. septembriks

Abja Gümnaasiumi arveldusarvele Swedbankis EE44220000112017800või
Abja Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE281010302005446001 .

Märkustesse lisada “Töövihikute raha, õpilase nimi, klass” !

Gümnaasiumi õpilased saavad oma töövihikud kätte peale raha laekumist 27. – 29. augustil või 1. septembril raamatukogust.

Põhikooli töövihikud finantseerib riik, need on õpilastele tasuta.


10. klassi vastuvõetute nimekiri


Abja-Paluoja hariduselu 100 tähistamine toimub 26. ja 27. septembril Abja Gümnaasiumis.

  • 26. septembril toimub õpilaskonverents
  • 27. septembril aktus, ümarlaud, spordivõistlused ning õhtune koosviibimine