Kooli astujale

1. klassi sisseastumine


Esitada kooli kantseleisse 1. klassi astuvate õpilaste kohta järgmised dokumendid:

lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi koopia
lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
õpilaspileti soovi korral 1 foto 3 x 4 cm

Taotlus 1. klassi astumiseks


10. klassi sisseastumine

Dokumente tuues tuleb kindlasti kaasa võtta vabas vormis motivatsioonikiri gümnaasiumis õpingute jätkamise põhjendustega!

Vastuvõtukatsele tulles võta kaasa:

 1. isikut tõendav dokument;
 2. seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
 3. foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm;
 4. 9. klassi lõputunnistus;
 5. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
 6. motivatsioonikiri (kuni üks A4 lehekülg kirjutatud vabas vormis) gümnaasiumis õpingute alustamise põhjendustest.

Vastuvõtukatsed toimuvad jooksvalt:

 1. Põhiteadmiste test;
 2. Vestlus ;
 3. Sisekaitsesuuna õpilased sooritavad lisaks testile ja vestlusele ka kehalise katse (12 minuti jooksul sörk või jooks).

Õppesuunad

Võimalik valida kahe õppesuuna vahel:

 • Meedia- ja majandus (valikained on kooli- ja praktiline meedia, majandusõpetus, kolmas võõrkeel, draamaõpe, informaatika)
 • Sisekaitse (valikained on piirivalve- ja politseiõpetus, päästeõpe)

Kool pakub häid sportimise ja vaba aja sisustamise võimalusi, mille hulka kuuluvad ujumine, pallimängud, kergejõustik, suusatamine, koorilaul.

Tasuta elamine tänapäevases õpilaskodus.

Tasuta teooriaõpe autokoolis.

Küsi teavet telefonil 436 0111.

Abja Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Avaldus 10. klassi astumiseks