Kooli astujale

1. klassi sisseastumine

Abja Gümnaasiumis alustab eelkool sügisel kooliteed astuvatele lastele.

Õpetaja Ave Jelisejeva ootab tulevasi õpilasi koolimajja üks kord kuus, et tutvuda maja ja üksteisega.

7. veebruaril kell 13.00

15. märtsil kell 13.00

12. aprillil kell 13.00

10. mail kell 13.00 (ootame lapsi koos vanematega, võimalus teha õpilaspileti pilti ja täita avaldus kooli vastuvõtmiseks)

Koolivalmiduse kujunemisel on oluliseks teguriks keskkond, kus laps kasvab ja tegutseb. Seepärast püüame olla perele toeks ning abiks lapse kooliks ettevalmistamisel ja koolieluga toime tulemisel. Eelkool annab positiivse õpikogemuse ja aitab lapsel koolieluga kohaneda ning pakub rõõmu tulevaste klassikaaslastega koos tegutsedes.

Palume hiljemalt 24. augustiks 2023 esitada kooli kantseleisse 1. klassi astuvate
õpilaste kohta järgmised dokumendid:

lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi koopia
lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
õpilaspileti soovi korral 1 foto 3 x 4 cm

Taotlus 1. klassi astumiseks


10. klassi sisseastumine

Dokumentide esitamine ja vastuvõtukatsed 21.-23. juunil kooli kantseleis kell 9.00-13.00 ning 22. juunil kell 9.00-12.00

Avaldusi saab esitada ka elektrooniliselt aadressile kool@abjag.vil.ee

Õppesuunad

Võimalik valida kolme õppesuuna vahel:

  • Meedia- ja majandus (valikained on kooli- ja praktiline meedia, majandusõpetus, kolmas võõrkeel, draamaõpe, informaatika)
  • Sisekaitse (valikained on piirivalve- ja politseiõpetus, päästeõpe)

Kool pakub häid sportimise ja vaba aja sisustamise võimalusi, mille hulka kuuluvad ujumine, pallimängud, kergejõustik, suusatamine, koorilaul.

Tasuta elamine tänapäevases õpilaskodus

Tasuta teooriaõpe autokoolis

Küsi teavet telefonil 436 0111

Abja Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

10. klassi vastuvõtmiseks tuleb esitada Abja Gümnaasiumi direktorile kirjalik taotlus.

Vastuvõtukatsele tulles võta kaasa:

  1. isikut tõendav dokument,
  2. seadusliku esindaja isikut tõendav dokument,
  3. foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm,
  4. 9. klassi lõputunnistus,
  5. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht,
  6. motivatsioonikiri (kuni üks A4 lehekülg kirjutatud vabas vormis) gümnaasiumis õpingute alustamise põhjendustest.

Avaldus 10. klassi astumiseks