Hoolekogu

Hoolekogu tegutseb Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 alusel.
Abja Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu ülesanne:

  • Jälgida kooli õppe- ja kasvatustegevust
  • Aidata kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele
  • Teha ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks

Lapsevanemad saavad omalt poolt kaasa aidata kooli töö tõhustamiseks, esitades hoolekogule päevakorda võtmiseks aktuaalseid ettepanekuid.

Hoolekogu ootab teie küsimusi, ettepanekuid ja arvamusi.

Hoolekogu koosseis 

NIMIAMETEMAIL
Peeter Rahnelkooli pidaja esindajapeeter@mulgivald.ee
Malle Kaskgümnaasiumi lastevanemate esindaja
Riina Linastegümnaasiumi lastevanemate esindaja riina.linaste@halliste.vil.ee
Aleksei KalamisIII kooliastme lastevanemate esindaja 
Anneli RoosaluIII kooliastme lastevanemate esindaja 
Eveli AllikII kooliastme lastevanemate esindaja
Sirli MändmaII kooliastme lastevanemate esindaja 
Uno SuurmetsII kooliastme lastevanemate esindaja, esimeesunolight@hot.ee
Kalmer GalkaI kooliastme lastevanemate esindaja, aseesimeeskalmer@taluliit.ee
Kalev RaskaI kooliastme lastevanemate esindajakalev.raska@gmail.com
Ave GrenbergI kooliastme lastevanemate esindajaave.grenberg@gmail.com
Evija Pärnõppenõukogu esindajaevija.parn@abjag.vil.ee
Karin Seppõppenõukogu esindajakarin.sepp@abjag.vil.ee
Emily Karuõpilaste esindajaemily.karu@opilane.abjag.vil.ee
Angelika Tukkõpilaste esindajaangelika.tukk@opilane.abjag.vil.ee

 Abja Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Hoolekogu koosolekute protokollid asuvad kooli kantseleis.