10. klassi sisseastumise elektrooniline avaldus

  Õpilase eesnimi


  Õpilase perekonnanimi


  Kontakttelefon


  Email

  Avaldus

  Palun mind (õpilase nimi)
  isikukood
  elukoht
  vastu võtta Abja Gümnaasiumi 10. klassi alates .

  Soovin õpppida:

  Olen õppinud järgmisi võõrkeeli:
  (A - võõrkeel) (B - võõrkeel) (C - võõrkeel)

  Minu eelmine kool oli

  SoovinEi soovi - kohta õpilaskodus

  SoovinEi soovi - õpilaspiletit

  Olen teadlik, et esitatud andmeid kasutatakse seaduslikkuse ja eesmärgikohasuse põhimõttel.
  Olen nõus oma nime avaldama Abja Gümnaasiumi kodulehel.