Koolmeistrid ja õpetajad

1812 – 2018

Jaanus Laas    Kaidi talu peremees, õpetas lapsi kodus
Eichelmann -1841 koolmeister Vanamõisas
Aadu Oja 1841 – 1857 Masal ja Sukal
Jaan Jung 1857 – 1898 Kaidi koolmeister
Jaak Raekson 1890 – 1898 koolmeistri abi
  1898 – 1929 koolmeister
Martinson 1927 – 1929 õpetaja
Anna Hain (Sirkel) 1929 – 1933 Kaidi algkooli juhataja
  1933 – 1940 Abja algkooli õpetaja
Lilian Sassian 1912 – 1914 Abja erakooli õpetaja
August Schwarts 1914 – 1915 Abja kooliseltsi “IDU” eraalgkooli õpetaja
Linda Nikolai 1915 Abja kooliseltsi “IDU” eraõpetaja
Alma Luukas 1915 – 1917 Abja kooliseltsi “IDU” eraalgkooli juhataja-õpetaja
Helmi Liebus 1915 – 1916 Abja kooliseltsi “IDU” eraalgkooli
Johannes Miksmann 1915 – 1916 Abja kooliseltsi “IDU” eraalgkooli õpetaja
Anna Sapas 1916 Abja kooliseltsi “IDU” eraalgkooli õpetaja
Heinrich Luts 1917 – 1918 Abja kooliseltsi “IDU” eraalgkooli juhataja
Jaan Kinger 1918 Abja kooliseltsi “IDU” eraalgkooli juhataja
Linda Hermann 1918 – 1919 õpetaja
Jakob Noorkukk 1919 – 1920 koolijuhataja kt
Salme Tobbi 1919 – 1925 õpetaja
  1920 juhataja
Hildegard Kolberg 1919 – 1921 õpetaja
Milda Schwalbe 1919 – 1920 õpetaja
Anu Pulk 1920 – 1922 õpetaja
Armanda Kuusik 1920 – 1922 õpetaja
Maimu Nõges (Kuum) 1921 – 1940 õpetaja
Salme Noodapera 1920 – 1925 õpetaja
Marie Heinsalu (Riiso) 1922 – 1955 vene keel
Aleksandra Sipelga 1922 – 1925 õpetaja
Anna Suits 1922 – 1923 õpetaja
Hilda Murakin 1923 – 1924 õpetaja
Aleksei Ilves 1923 – 1924 õpetaja
Peeter Nõmm 1925 – 1940 Abja Algkooli juhataja
Hilda Mõttus (Kadak) 1925 – 1956 vene keel
Salme Hunt 1925 – 1927 õpetaja
Kusta Ereline 1927 – 1936 õpetaja
Emilie Attik (Rääk) 1929 -1946 juhataja, direktor
  1946 õppealajuhataja
Anastasia Hain… 1930 – 1940 õpetaja
Oskar Aser 1936 – 1944 õpetaja
  1.04.1941 pedag. Alajuhataja
Friedrich Olup 1940 – 1941 Abja Keskkooli direktori kt
Elviine Heinmaa 1940 – 1944 õpetaja
  1.03.1941 juhataja (direktor)
Paul Rääk 1940 – 1946  
Vello Kroon 1940 – 1944  
Bernhard Unn 1940 – 1943  
Hilda Viirsalu 1940 – 1942  
Eduard Kaur 1940 sõjalise õp, keh. Kasv.
Liidia Ungru 1941  
Eugen Raunet 1941 – 1944 inspektor
Johanna Sillamik 1941 – 1942  
Luule Jung 1941 – 1942  
Richard Võlli 1941 – 1944 usuõpetuse õpetaja
Osvald Kukkur 1942 – 1946 õpetaja
  1945 – 1946 õppealajuhataja
Olga Masso 1942 – 1944  
Linda Soodla 1943 – 1944  
Leida Lepp 1944  
Karl Kraaving 1944  
Liidia Kraaving 1944  
Maimu Lippert 1944 algklasside õpetaja
Anna Liblikmaa 1944 – 1949 algklasside õpetaja
Helju Kukk 1944 – 1945 algklasside õpetaja
Linda Pärna 1944 – 1945 eesti keel
Elmar Roger 1944 – 1945  
Elmar Kask 1944 – 1947  
  1951 – 1952 füüsika
Veera Rohtla (Kartus) 1944 – 1949  
Vau 1944 eesti keel
Boris Muni 1944 – 1945 sõjaline algõpetus, ajalugu
Hans Kurvits 1945 laulmine
Anna Kurvits 1945 vene keel, eesti keel
Olinde Põldoja (Meos) 1945  
Elmar Mölder 1945 laulmine
Elsa Ots 1945 – 1968 matemaatika, füüsika
  1946 õppealajuhataja
Johannes Kivilaan 1945 – 1954 bioloogia
Linda Aibel 1945  
Benita Kurm 1945 – 1959 algklassid
Jevgenia Gernett 1945 vene keel
Peeter Univer 1945 sõjalise õpetaja
Johannes Rein 1946  
Lehte Kallit 1946  
Viktor Ljamsin 1946 algklasside õpetaja
Johannes Haamer 1946 – 1949  
Iliste-Lubi 1947  
V. Tiks    
Leo Soots   muusika
M. Jänes    
Karma   kehaline kasvatus
Reinhold Jürgenson 1948 – 1957 matemaatika, füüsika
Helene Kuum 1948 – 1949  
Jakob Gelbart 1948 sõjaline ?
Paul Sipelgas 1947 – 1948 kehaline kasvatus ?
Eduard Pärna 1947 – 1948 laulmine
Eerik Saluveer 1949 -1953  
  1951 – 1952 direktor
Laine Kilusk   ajalugu
Valli Varik (Mitt) 1949 – 1953 kehaline kasvatus
Selma Oja 1953 – 1961 internaadi kasvataja
Kalju Kass   vene keel, ajalugu
Taissa Baranova    
Kuno Vilberg   kutse eelne ettevalmistus
Vladimir Borovski   joonistamine
Ingrit Borovski (Laiksaar)   inglise keel
Kaarel Oja 1953 – 1960 kehaline kasvatus
Jaan Tursk   kehaline kasvatus
Mai Järvekülg   ajalugu
Edgar Koidu   matemaatika, füüsika
Hilja Rannap   algklassid
Erna Meltsas   algklassid
Loreida Paju 1953 – 1957 eesti keel
Eva Säde 1954 – 1956 matemaatika, füüsika
A. Rein    
A. Jürimäe    
A. Maasalu    
Helja Sitska 1950 – 1977 inglise keel
Zoja Tsitsikova   vene keel, bioloogia, geograafia
Anna Savaostjanova   algklassid
Hans Lepland 1951 – 1993 matemaatika, füüsika
Pia Kelk 1951 – 1983 algklassid
Pauline Kiirats 1951 – 1963 vene keel
Helve Toome 1951 – 1954  
  1952 -1954 direktor
Sinaida Samet 1951 – 1954 eesti keel
Harald Matvei 1951 – 1955 laulmine
Inge Matvei 1951 – 1955 algklassid
Lednjova Nõmmik 1951  
Jelena Froš 1951 – 1962 vene keel
  1954 – 1956 õppealajuhataja
Hilma Allvee 1951 – 1988 bioloogia
Erik 1951  
Aleksei Šišajev 1953 – 1998 matemaatika, füüsika
  1966 – 1976 direktori asetäitja
Endla Tirgo 1954 – 2004 pioneerijuht, algklassid, vene keel
Heino Einer 1954 – 1984 direktor, keemia
Rita Valmet 1954 – 1959 geograafia
Inge Peet 1954 direktor
Milli Pedajas 1954  
Niina Kovaljova 1954 – 1977 algklassid
Sinaida Einer 1955 – 1981 vene keel
Olga Kõpp 1955 – 1975 algklassid
Milvi Pihla 1955 – 2003 bioloogia
  1968 – 1988 klassivälise töö organisaator
Tiiu Ulm 1955 matemaatika
Agnia Alev 1955 eesti keel
Ilmar Vaino 1955 joonestamine
Jekaterina Zujeva 1955 ajalugu
Ludmilla Morozova 1955 matemaatika, füüsika
Paul Mitt 1956 – 1958 direktori asetäitja
  1962 – 1966 direktori asetäitja
  1961 – 1968 vene keel
Selma Mitt 1956 vene keel, matemaatika
Renate Lavjagina 1956 algklassid
Paul Lehesmets 1957 – 2001 eesti keel
Leida Lepland 1957 – 2001 füüsika
  1973 – 1991 direkotri asetäitja
Aino Ojassalu 1957 – 1963 algklassid
Linda Rull 1957 – 2004 algklassid
Jaan Rokk 1957 – 1962 matemaatika
Ellen Rokk 1957 – 1962 ajalugu
Arnold Puntso 1957 kutse eelne ettevalmistus
Frieda Sumberg 1957 laulmine
Heljo Lepamäe (Lepik) 1958 – 1989 kehaline kasvatus
  1984 – 1988 direktori asetäitja
Vaike Toht 1958 – 1968 direktori asetäitja, geograafia
Lembi Olbrei 1958 joonestamine
Mirjam Bergvald 1958 eesti keel
Kalju Malla 1958  
Elfriide Riivik 1958 käsitöö
Tiiu Heumo 1959 laulmine
Evi Talve 1959 inglise keel
Alevtina Andrejeva 1959 algklassid
Elle Säinas 1959 pioneerijuht
Helle Jänes 1960 – 1972 algklassid
Aleksandra Sõssojeva 1967 – 1968 õppealajuhataja
  1967 – 1993 algklassid
Laine Naisson 1960 tootmisõpetus
Valve Roosalu 1960 keemia
Ilmar Sarapuu 1960 kutse eelne ettevalmistus
Tiiu Luukas 1960 – 1962 kutse eelne ettevalmistus
Valentina Žukova 1961 matemaatika, füüsika
Aino Song (Hermann) 1961 – 1984  
  1984 – 1992 algklassid
Virve Sermat 1961 – 1963 geograafia
Marvi Tuisk (Murulaid) 1961 – 1965 algklassid
Tiiu Kuningas 1961 – 1963 algklassid
Jevgenia Savinkova 1961 – 1983 geograafia
Eldur Maimre 1961 – 1964 keh. kasv, kutse-eelne ettevalmistus
Valentina Veltmann 1961 – 1963  
Merike Maimre 1961 – 1964 algklassid
Maie Tamra 1961 laulmine
Ott Hiidmaa 1962 – 1966 tööõpetus
Taimi Jüris 1962 – 1967 inglise keel
Helle Punane 1962 – 1967 joonistamine
Valve Riis 1962 – 1963 algklassid
Valentina Akimova 1962 – 1963  
Niina Saar 1962 – 1969 algklassid
Aime Toodu (Madsen) 1962 – 1967 internaadi kasvataja, algklassid
Viive Sepp 1962 – 1983 algklassid
Aita Tänavots 1962  
Hilja Heinsalu 1963 – 2005 algklassid
  1963 – 1965 õppealajuhataja
Tiiu Kangilaski 1963 – 1965 eesti keel
Helvi Koppel 1963 – 1965 eesti keel
Reet Tomson 1963 – 1965 pioneerijuht
Velli Beier 1964 – 1967 tootmisõpetus
Aarne Lepik 1964 – 2004 kehaline kasvatus
Milvi Kandla (Toom) 1964 – 1993 vene keel
Alide Kilk 1964 – 1968 vene keel
Linda Lippur 1965 – 1971 matemaatika
Maire Plint 1965 õppealajuhataja, algklassid
Kaleph Jõulu 1965 – 1966 eesti keel
Kaido Jaanson 1965 – 1966 ajalugu
Helvi Jõulu 1965 – 1966  
Aili Nurk 1965 – 1966  
Kalle Lindi 1965 – 1966 laulmine
Tiiu Rõigas 1965 – 2004 algklassid
Voldemar Kliimand 1966 – 1967 laulmine
Anne Aus 1966 – 1970 pioneerijuht
Tamara Karatai 1966 – 1969 matemaatika
Sylvia Kobin 1966 – 1984 ajalugu
Endel Rõigas 1966 – 1994 tööõpetus
Iivi Paap 1966 – 1968 geograafia
Milvi Vaarmann 1966 – 1967 eesti keel
Valeri Apuhtin 1966 – 1968  
  1969 – 1972 pikapäevarühm, ajalugu
Ilme Univer 1966 – 1968  
Helve Lumi 1967 laulmine
Ülo Suik 1967 – 1968 füüsika
Reet Külvik 1967 – 1969 inglise keel
Ludmilla Šišajeva 1967 – 1983 vene keel
Asta Ilmjärv (Uibokand) 1967 – 1982 eesti keel
Tiiu Janter (Rösler) 1967 – 1983 joonistamine
Heidi Parvik 1967 – 1971 internaadi kasvataja, kunstiajalugu
Viive Tiideberg 1968 – 2003 eesti keel
Elvi Madis 1968 – 1970 laulmine
Hilda Veidenberg 1968 – 1970 matemaatika
Heli Kööbi 1968 – 1971 saksa keel
Liidia Korjakina 1968 – 1970  
Veera Lermontova 1968 – 1970 algklassid
Maie Lond 1968 – 1970  
  1978 – 1983 vene keel
Aksel Tiideberg 1968 – 2010 ajalugu
  1968 – 1984 direktori asetäitja
  1984 – 1997 direktor
Žanna Solodkova 1969 – 1971 algklassid
Milvi Teearu 1970 – 1973 matemaatika
Pilvi Soomets 1970 – 1991 kehaline kasvatus
  1998 – 2003 internaadi kasvataja
Ille Aas 1970 – 1973 geograafia
Zoja Gorškova 1970 – 1973  
  1974 – 1985 matemaatika
Malle Bucht 1971 – 1974 käsitöö
Vilma Väli 1971 – 1973 vene keel
Irina Jegorova 1972 – 1973 algklassid
Aita Ottson 1972 – 1975 matemaatika
Luule Peebu 1972 – 1974 eesti keel
Ene Poom 1972 – 1975 saksa keel
Virve Villemson 1972 -1973 inglise keel
Hiie Veidenberg 1972 – 1973 pioneerijuht
Mihhail Belitškin 1972 – 1998 sõjaline algõpetus, ajalugu
Peeter Jürgenson 1973 -2020 füüsika, keemia, arvutiõpetus
Toivo Peterson 1973 – 1974 matemaatika
Lea Mälga 1973 – 1974 pioneerijuht
Helju Lehesmets 1968 internaadi kasvataja
  1973 – 1977 eesti keel
Aino Ilm 1973 – 1977 inglise keel
Elviira Mamonova 1973 – 1981 algklassid
Rein Piir 1974 – 1976 sõjaline algõpetus
Maie Kallak (Ehatäht) 1974 – 2014 geograafia
  1991 – 1998 õppealajuhataja
Ludmilla Burkanova 1974 – 1976 füüsika, keemia
Elve Lepik (Tammes) 1974 – 2002 matemaatika
Katrin Keerma (Tammes) 1974 – 1977 laulmine
Linda Kolk 1974 – 1979 inglise keel
Tatjana Kalinina 1974 – 1975 pioneerijuht
Madli Lõhmus 1974 – 1975 pioneerijuht
Alevtina Baum 1975 – 1976 pioneerijuht
Kalina Kaširina 1975 – 1978 vene keel
Pille Põldaas 1975 – 1995 pioneerijuht, algklassid
  1988 – 1991 huvijuht
Eduard Mäetagas 1975 – 1976 eesti keel
Maive Pääsuke (Nõmm) 1979 – 1977  
  1979 – 1988 saksa keel
Linda Vares 1975 – 2013 matemaatika
Jüri Hellat 1976 – 1978 sõjaline algõpetus
Ira Abel 1976 – 1977 vene keel
Kaja Jõks 1976 – 1980 käsitöö
Tiia Aasamäe 1977 – 1980 matemaatika
Viiu Kose 1977 – 1985 eesti keel
Kai Saag 1977 – 1979 vene keel
Olga Mamonova 1977 – 1979 pioneerijuht
Lea Einaleht 1978 – 1982 laulmine
Sünne Jüriado 1978 – 1979 pioneerijuht
Maris Niine 1979 – 1982 inglise keel
Maarika Saarna 1979 – 1980 inglise keel
Eha-Mall Ilsen 1979 – 1993 internaadi kasvataja, kästiöö
Linda Menning 1980 -2019 kehaline kasvatus
  2019 – pikapäeva õpetaja
Aarne Lepla 1981 – 1983  
  1983 – 1987 kunstiõpetus
Kaja Lepla 1981 – 1997 käsitöö, kunstiõpetus
Natalja Vares 1981 – 1982 pioneerijuht
Reet Leppik 1982 – 1985 inglise keel
Kaarin Raud 1982 – 1990  
  1999 – 2006 inglise keel
Jelena Ivanova 1982 vene keel
Viivu Rebane 1982 – 1983 eesti keel
Valentina Lindikrei 1982 – 1998 algõpetus
Olga Tenno (Koništšuk) 1982 – 2003 vene keel
Svetlana Veršinina 1983 – 1986 vene keel
Jelena Panikarovskaja 1983 – 1984 vene keel
Ene Matesen 1983 – 1986 laulmine
Hilvi Bergmann 1984 – 1990 vene keel
Aivar Koks 1984 – 2004 ajalugu
Maarika Koks 1984 – 2004 algõpetus
Silvia Mälksoo 1985 – 2021 eesti keel, meedia
Jelena Hein (Korjakovskaja) 1985 -2020 matemaatika, õpilaskodu kasvataja
Lea Lillestik 1986 – kehaline kasvatus
  2000 – 2003 huvijuht
Liivi Tori 1986 – 1988 laulmine
Sergei Kukka 1986 – 1989 bioloogia, geograafia
Juri Rakitin 1986 – 1992 algõpetus
Ingrit Toomtalu 1987 – 1990 pioneerijuht
Tiia Riet 1987 – 2021 matemaatika
  2013 – 2021 õppealajuhataja
Kersti Künnapuu 1988 – 2003 direktori asetäitja, kehaline kasvatus
Lisel Helbrod 1988 – 1991 bioloogia
Madis Mäemets 1988 – 1992 eesti keel
Eve Pampa (Hunt) 1989 – 1997 saksa keel
Ulvi Saar 1989 – 1990 algõpetus
Annely Pilk 1990 – algõpetus
Katrin Tamberg 1990 – 1996 vene keel
Riina Hint 1991 – 1994 bioloogia
Valdo Pampa 1991 – 1994 huvijuht
Kaja Juhkam 1991 – 1992 inglise keel
Kersti Mäger 1992 – 1995 muusika
Mart Reitel 1992 – 1998 inglise keel
Mari-Liis Jürgenson 1992 – 1993 inglise keel
Aire Aade 1993 – 1994 saksa keel
  1994 – 1997  
Margus Kivi 1994 – 1998 tööõpetus
Reet Leets 1994 – 2002 eesti keel
Juta Räägel 1994 – 1999 kunstiõpetus
Eve Soostar 1994 – 1995 huvijuht
Ülle Roomets 1995 – 2002 muusika
  1998 – 2000 huvijuht
Anneli Veevo 1995 – muusika, matemaatika
Karin Sepp (Hunt) 1995 – algõpetus
Sirje Sööt 1995 – 1998 huvijuht
Aire Koks 1996 – 2004 inglise keel
Timo Riigor 1996 – 1997 piirivalve õpetus
Helga Tamm 1995 – 2001 internaadi kasvataja
Tarvo Talvistu 1997 – 2002 direktor, inglise keel
Janar Kansonen 1998 – 2005 algõpetus
Katrin Ots 1999 – tööõpetus
Annely Paloveer 1999 -2001 kunstiõpetus
Eha Averjanov 2000 -2017 logopeed, eesti keel
Elen Raba (Jerlov) 2000 – algõpetus
Siirius Sikka 2000 – 2013 muusika
Marelle Kansonen 2001 – 2005 kunstiõpetus, algõpetus
Jüri Ojamaa 2001 – 2014 füüsika, arvutiõpetus
  2007 – 2012 direktor
Anneli Ruusalu 2001 – vene keel
Sirle Savila 2001 – 2003 eesti keel
Arvo Lamp 2002 – 2006 direktor, ajalugu
Eve Jaanus 2002 – 2003 algõpetus
  2004  
Taavi Arus 2003 – 2005 kehaline kasvatus
Olga Yastrebinskaya 2003 – 2009 vene keel
Valve Paloveer 2003 – õpilaskodu kasvataja
Sirje Renter 2003 – 2012 õppealajuhataja
  2013 – 2017 direktor
  2013 – 2019 eesti keel
  2019 – abiõpetaja
Mart Saar 2003 -2005 huvijuht
Hille Krusberg 2003 – 2006 psühholoog
Tea Eller 2004 – 2010 parandusõpe
Ave Jelisejeva 2004 – algõpetus
Helen Kukk 2004 – 2006 algõpetus
Evelyn Lossi 2004 – 2014 inglise keel
Meeli Luik 2004 – 2005 bioloogia
Mikola Misjuk 2004 – 2012 kehaline kasvatus
Enn Pärnamägi 2004 – 2007 eesti keel
Juta Rikk 2004 – 2005 ajalugu
Signe Vahtramäe 2004 -2006 inglise keel
Merle Hüva 2005 – 2007 huvijuht, algõpetus
Ene Lätti 2005 – bioloogia
Christi Lõhmus 2005 – ajalugu, ühiskond
  2013 – 2021 huvijuht
  2021 –  õppealajuhataja
Terje Jaakson 2006 – 2010 sotsiaalpedagoog, muusika, inimeseõpetus
Ere Kurgvel 2006 – 2007 inglise keel
Ene Pihlak 2007 – 2009 psühholoog, abiõpetaja, pikapäeva kasvataja
Ramo Pener 2008 – 2011 inglise keel
Jelena Bronskaja 2009 – 2011 vene keel
Triinu Menning 2009 – 2012 huvijuht
Marita Jeršova 2010 – 2013 vene keel
Maile Kreevs 2010 – ajalugu, ühiskond
Kairi Kaldoja 2011 -2015 inglise keel, saksa keel
Maire Raieste 2012 – sotsiaalpedagoog
Eliise Vainurm 2012 – 2013 huvijuht
Mari Kahu 2012 – 2019 kehaline kasvatus
Helle Berg 2013 -2015 ajalugu, ühiskonnaõpetus
Toomas Riet 2013 – 2021 matemaatika
Mare Lapp 2014 – inglise keel
Andres Linnupuu 2014 -2018 draamaõpe
Priit Tannik 2014 – 2016 majandusõpe
Keijo Koort 2014 – arvutiõpetus
Laine Lindvest 2015 – praktiline meedia
Kadri Kalm 2015 – 2018 inglise keel
Reet Orgusaar 2016 – 2018 saksa keel
Teele Ladva 2017 – 2021 logopeed
Ardo Agasild 2017 – direktor
Paul Zubtšenko 2017 -2019 füüsika
Kairi Nigol 2018 -2019 inglise keel
Kadri Hütt 2018 – saksa keel
Kädy Kampus 2019 – kehaline kasvatus
Rein Ruus 2019 – füüsika
Eve Anton 2019 – inglise keel
Jaan Usin 2020 – keemia
Olesja Roosmaa 2020 – klassiõpetaja
Lea Leppik 2021 – logopeed
Tiia Tõnts 2021 – matemaatika