Abja Gümnaasiumi sisekaitse suunaõpe on olulisem kui kunagi varem

Published by Keijo on

Pea 20 aastat tagasi märstikuus heliseb telefon. Kuulan, mõtlen ja ütlen: „Jah, teeme ära!“. Sellest sai alguse teekond, mille lõppu hetkel ei paista.

Abja Gümnaasiumis sai piirivalve õpetamine alguse 28 aastat tagasi. Nüüdseks on sellest saanud sisekaitse õppeprogrammi osa, sest väljaõppega on liitunud politsei ja ka päästeamet. Sisekaitse klassi kõrghetkeks oli ajajärk, kus gümnaasiumilõpetaja sai koos lõputunnistusega piirivalve kutsekvalifikatsiooni, mis võimaldas otse koolipingist tööle asuda tollasesse Piirivalveametisse. Mõned aastad hiljem pakkus sama võimalust ka Päästeamet.

Ajad muutuvad ja sellega koos muutuvad nõuded haridusele ja väljaõppele. Täna läbivad sisekaiste suuna noored gümnaasiumis 320-tunnise politsei- ja piirvalvealase eelkutse programmi ja samas suurusjärgus päästeametniku algkursuse. Päästeametniku väljaõpe, mis on põiming teooriast ja praktilisest tegevusest, toimub komandos ja juhendajateks on elukutselised päästjad.  Politseinike poolt antakse noortele ülevaade politseitöö erinevatest tahkudest ja piiri valvamise olulisusest. Õpetajate brigaad on vägev. Politseitöö praktilist poolt tutvustab Viljandi politseijaoskonna välijuht ja meie oma vilistlane Mare Maalmeister. Politseitöö süüteomenetlust, enesekaitset ja taktikat õpetab Sisekaitseakadeemia korrakaitse õppetooli juhataja-lektor Riho Rei. Suhtlemisest, kultuuridest, piirivalve tööst, Schengenist  ja dokumentide kontrollist räägib Andrus Reimaa, kes igapäevaselt töötab Tartu politseijaoskonna juhina. Andrus Reimaa koostatud on kogu sisekaitse suuna õppeprogramm. Samuti tegeleb ta suunaõpetajate leidmise ja tunniplaani koostamisega. Loomulikult on viimasesse tegevusse kaasatud teisedki sisekaitse õpetajad, sest kogu tegevus on tugeva meeskonnatöö vili. Koos planeeritakse kevadised väljasõidud Sisekaitseakadeemiasse, piirivalve kordonitesse ja politseijaoskondadesse. Panustatakse maksimaalselt, et noortele inimesetele anda ülevaade Eesti suurima julgeolekuasutuse tööst ja tegemistest. Läbi elukogemuse peegeldatakse politseiametniku igapäevaelu.

Meie tänane missioon on praegusel ebakindlal ajal süstida noortesse eelkõige enesekindlust ja teadlikkust. Kogu meeskond õpetab selle nimel, et Abja Gümnaasiumi sisekaitse klassi vilistlased oleks haritud ega satuks politsei klientideks, et nad hoiaksid meie ühiskonna turvalisena ja julgeks sekkuda, kui näevad murekohti ja abivajajat.

Andrus Reimaa
Abja Gümnaasiumi sisekaitse õpetaja
Tartu politseijaoskonna juht

Categories: Uudised