Õpilased panid ennast proovile maastikumängul Keeristorm

Published by Keijo on

Päikeselisel aprillikuu  varahommikul kogunesid Abja gümnaasiumi õpilased kooli sisehoovi, et veeta vahva päev orienteerudes ja ennast proovile pannes. Päeva jooksul kihas Abja-Paluoja ümbrus lippudega meeskondadest ja laulust. Aset leidis traditsiooniline sõjalis-sportlik maastikumäng Keeristorm. August Kitzbergi nim gümnaasium, Halliste ja Paistu kool olid samuti võistkonnad kokku pannud ja tulnud Abja ümbrusega tutvuma.

Hommik oli küll karge, aga tellitud päike paitas põski. Rõõmsameelsed õpilased olid maskeerunud nii teletupsudeks kui metsavendadeks – kõik klassid leidsid ühise detaili, mis neid meeskonnana kirjeldas. Direktori ja huvijuhi näpunäidete saatel asusid õpilased rajale, kus erinevaid kontrollpunkte läbides sai ennast õpetlikke ülesanded lahendades proovile panna. Maastikumängu eestvedaja Abja gümnaasiumi huvijuht Annika Leighton leiab, et sellised ettevõtmised on väga olulised. Need annavad võimaluse noortele õpetada, kuidas ühise eesmärgi nimel tasub koos pingutada. “Sumpasin minagi kunagi klassikaaslastega üle põldude ja võidujanu oli suur,”  kirjeldab ta kustumatuid mälestusi kooliajast. Nüüd saab ta sama kogemust praegustele õpilastele pakkuda.

Maastikumängu õnnestumisse on alati panustanud ja panustasid ka nüüd mitmed koostööpartnerid ja kogukonnaliikmed. Kontrollpunktidega olid väljas politsei, pääste ja meditsiin. Samuti Kaitseliidu Noored Kotkad ja Kodutütred. Kogukonnast liitusid lasteaed, noortekeskus, raamatukogu, kultuurimaja, kooli hoolekogu, vabatahtlikud lapsevanemad ning ka kooli personal, kes aitasid päeva õpetlike ülesannetega täita.

Politseipunktis ootas osalejaid lausa kolm ülesannet. Samal ajal kui esimesed tegid peenemat näputööd jalgratta õhkkummi sõlmest lahtiharutamise ja täispumpamisega, nuputasid teised seaduste lühendeid ja kolmandad praktiseerisid turvavarustuse kasutamist kiiruse peale. Kokku moodustas see lustaka tohuvabohu, kus silmadele kukkuv kiiver ja kuulivesti selgapanek valmistasid parajat väljakutset. Kõik see kandis endas tegelikult Viljandimaa abipolitseinike rühmajuhi Vaido Vaheri sõnul üllast eesmärki: “Meie jääme ükskord vanaks ja lähme töölt ära, aga järelkasvu on vaja”. Tema meelest on õpilasel selles kontrollpunktis hea võimalus mõtiskleda, kas korravalvutitöö võiks talle tulevikus sobida, sest hakkama tuleb saada igasuguste olukordadega.

Päästeamet oli oma punktis lahti rullinud pika vooliku, et õpetada noori rohkem üksteisega arvestama. Õpilastel tuli koos pingutada, et takistusrada edukalt lõpetada. “Üks õpilane sai siin küll veidi viga, aga lappisime põlved kinni ja ikka juhtub,” lohutas Ove Janter. Tema sõnul osaletakse maastikumängul juba aastaid, sest lastele on tore väljakutseid esitada. Eriti kiitis ta 1. klassi õpilasi, sest nemad läbisid raja rahulikult ega rabistanud nii palju kui suuremad.

Meditsiinipunktist kostus murettekitavat olukorrakirjeldust: “hingab, aga teadvuseta”, “liiklusõnnetus” ja “peatrauma”. Seal harjutasid õpilased vigastatu seisundi hindamist, et osata vajadusel abi kutsuda. Kõik Keeristormil osalejad said juhised, kuidas käituda, kui keegi on saanud viga või sattunud õnnetusse. Seda ikka selleks, et noortel oleks julgus vajadusel helistada hädaabinumbrile.

Kõige ägedam oli noorte meelest aga hoopis raamatukogu- ja kultuurimajapunkti ühendav tee, kus oleks saanud hea õnne korral ka väikese supluse teha. “Sumpasime sealt üle, osad tõmbasid püksisääred üles ega lasknud end heidutada külmast veest,” sõnasid pikast rännakust väsinud aga rõõmsameelsed 10. klassi õpilased. Ka Halliste vaprad noored pakatasid positiivsusest ja olid lõbusad ega lasknud ennast märgadest jalgadest häirida. Olgem ausad, tegemist oli ju siiski sõjalis-sportiku mänguga ja katsumused teevadki ainult tugevamaks.

Traditsiooniline sõjalis-sportlik maastikumäng Keeristorm toimus sel aastal 56. korda. Nooremad õpilased läbisid 5 km pikkuse raja, kus lahendamist ootasid erinevad elulised ülesanded. 5.-12. klasside õpilased matkasid 12 km pikkusel rajal ja võtsid mõõtu mitmest nutikust ja meeskonnatööoskust arendavast väljakutsest. Algklasside arvestuses võitis Paistu kooli võistkond, 5.-8. klasside arvestuses 7. klassi metsavennad ja 9.-12. klasside arvestuses 9. klassi maffia. Maastikumängu korraldab Abja gümnaasium ja selles osalevad kõik õpilased ja külalisvõistkonnad naaberkoolidest.


Laine Lindvest

Abja gümnaasiumi direktor

Foto: Abja gümnaasiumi 5. klass kuulab päästepunkti juhiseid. Foto autor: Keijo Koort

Categories: Uudised