Täiendav vastuvõtt 10. klassi toimub 21. augustil kell 9.00-13.00

Published by Keijo on

Võimalik valida kahe õppesuuna vahel:

 • Meedia- ja majandus
 • Sisekaitse

Pakume:

 • Tasuta koolilõunat
 • Tasuta elamist õpilaskodus
 • Tasuta teooriaõpet autokoolis
 • Häid sportimise ja vaba aja sisustamise võimalusi (jõusaal, ujula, suusatamine, rattasõit)

Dokumente tuues tuleb kindlasti kaasa võtta vabas vormis motivatsioonikiri gümnaasiumis õpingute jätkamise põhjendustega!

Vastuvõtukatsele tulles võta kaasa:

 1. isikut tõendav dokument;
 2. seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
 3. foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm;
 4. 9. klassi lõputunnistus;
 5. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
 6. motivatsioonikiri (kuni üks A4 lehekülg kirjutatud vabas vormis) gümnaasiumis õpingute alustamise põhjendustest.

Vastuvõtukatsed toimuvad jooksvalt:

 1. Põhiteadmiste test
 2. Vestlus 
 3. Sisekaitsesuuna õpilased sooritavad lisaks testile ja vestlusele ka kehalise katse (12 minuti jooksul sörk või jooks).
Categories: Uudised