Õpetajad

Lea Leppiklogopeedlea.leppik@abjag.vil.ee
Meelis Eelmaasisekaitsemeelis.eelmaa@abjag.vil.ee
Ove Janterpäästeõpe 
Ave Jelisejevaklassiõpetaja, 3. klass, kunstave.jelisejeva@abjag.vil.ee
Kadri Hüttsaksa keelkadri.hytt@abjag.vil.ee
Kadi Kaskmuusika, 6. klasskadi.kask@abjag.vil.ee
Kädy Kampuskehaline kasvatus, 7. klasskady.kampus@abjag.vil.ee
Keijo Koortarvutiõpetuskeijo.koort@abjag.vil.ee
Maile Kreevsajalugu, ühiskonnaõpetus, kunst, 11. klassmaile.kreevs@abjag.vil.ee
Mare Lappinglise keelmare.lapp@abjag.vil.ee
Lea Leppiklogopeedlea.leppik@abjag.vil.ee
Lea Lillestikkehaline kasvatuslea.lillestik@abjag.vil.ee
Laine Lindvestpraktiline meedialaine.lindvest@abjag.vil.ee
Tiiu Loittõpilaskodu põhikoolirühma kasvataja 
Christi Lõhmus-Ergajalugu, ühiskonnaõpetus, 12. klass, õppejuhtchristi.lohmus@abjag.vil.ee
Ene Lättibioloogia, loodusõpetus, geograafia,  9. klassene.latti@abjag.vil.ee
Siiri Meidlaeesti keelsiiri.meidla@abjag.vil.ee
Linda Menningpikapäevarühma juhendajalinda.menning@abjag.vil.ee
Katrin Otskäsitöö, kodunduskatrin.ots@abjag.vil.ee
Annely Pilkklassiõpetaja, 2. klassannely.pilk@abjag.vil.ee
Elen Rabaklassiõpetaja, 4. klasselen.raba@abjag.vil.ee
Maire RaiesteHEV koordinaator, eesti keelmaire.raieste@abjag.vil.ee
Riho Reisisekaitseriho.rei@politsei.ee
Andrus Reimaasisekaitseandrus.reimaa@politsei.ee
Sirje Renterabiõpetajasirje.renter@abjag.vil.ee
Riivo Roosnurmkehaline kasvatusriivo.roosnurm@abjag.vil.ee
Olesja Roosmaaklassiõpetaja
Rein Ruusfüüsikarein.ruus@abjag.vil.ee
Anneli Ruusaluvene keel, 10. klassanneli.ruusalu@abjag.vil.ee
Karin Seppalgklassid, inimeseõpetus, 1. klass, 5. klasskarin.sepp@abjag.vil.ee
Aimar Sikkapäästeõpe 
Tiia Tõntsmatemaatikatiia.tonts@abjag.vil.ee
Jaan Usinkeemia, loodusõpetus, füüsikajaan.usin@abjag.vil.ee
Vane Valksaaretehnoloogiaõpetus, liiklusõpetusvane.valksaare@abjag.vil.ee
Anneli Veevomatemaatika, 8. klassanneli.veevo@abjag.vil.ee