Abja Gümnaasiumi raamatukogu

Raamatukogude aasta 2022

Raamatukogude aastal tuleb pilk pöörata raamatukogudele üle Eesti. Eestis tegutseb kokku üle 800 raamatukogu, millest 521 on rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ning 39 teadus- ja erialaraamatukogu. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja.

Raamatukogude aasta eesmärk on tuua inimesi raamatukogudesse. Aasta lükkas käima 12. jaanuaril üle Eesti toimuv ühine ettelugemise aktsioon, kus loetakse katkendeid möödunud aastal enim laenutatud raamatutest. Eesti autori Mudlumi täiskasvanutele mõeldud ilukirjanduslikkut teost “Mitte ainult minu tädi Ellen” laenutati pea 3600 korda ja lastele mõeldud Piret Raua raamatut „Tobias ja teine b” pea 4400 korda.

Raamatukogude aasta avaürituse raadiosaade Abja gümnaasiumis on järelkuulatav ja katkendit Mudlumi raamatust “Mitte ainult minu tädi Ellen” saab vaadata YouTube-st.


Raamatukogude aasta Abja Gümnaasiumi raamatukogus

TÄHEKESE VIKTORIIN
Viktoriin 1.-4. klasside õpilastele, igast klassist on oodatud üks neljaliikmeline võistkond. Küsimused koostatakse käesoleva ja eelneva kuu ajakirja Tähekese põhjal.
Viktoriinid toimuvad:
17. märts kell 9.00
19. aprill kell 9.00

JUTUTUBA
Jututuba on mõeldud 1.-4. klasside lugemishuvilistele õpilastele. Kord kuus tutvume populaarse lastekirjandusega, joonistame, meisterdame ja loeme ette.
Jututoad toimuvad:
8. veebruaril kell 13.00
15. märtsil kell 13.00
19. aprillil kell 13.00
24. mail kell 13.00

RAAMATUKLUBI
Raamatuklubi on mõeldud 5.-12. klasside õpilastele, kus vabas vestluse vormis on võimalus arutleda põnevate raamatute üle ja jagada häid lugemissoovitusi.
Raamatuklubi toimub:
7. veebruaril kell 14.45
14. märtsil kell 14.45
18. aprillil kell 14.45
23. mai kell 14.45


Abja gümnaasiumi raamatukogu arvudes käesoleval 2021/2022 õppeaastal:

Põhikogus 6166 teavikut.
Õpikukogus 8032 teavikut.
Registreeritud lugejaid 294.
Laenutuste arv (12. jaanuari seisuga) 3362.

Enim laenutatud raamatud sellel õppeaastal:
Antoine de Saint-Exupéry “Väike Prints” – laenutatud 24 korda
Friedrich Robert Faehlmann “Müütlilsed muistendid” – laenutatud 17 korda
Erich Kärstner “Veel üks Lotte” – laenutatud 14 korda

Raamatukogus on väljapanek rahvakalendri tähtpäevadest talvel ja meediaringi õpilaste fotonäitus “Makrofotograafia”.