Õpetajad

Nimi Ained/amet E-post
Eha Averjanov logopeed, eesti keel eha.averjanov@abjag.vil.ee
Meelis Eelmaa sisekaitse meelis.eelmaa@abjag.vil.ee
Ove Janter päästeõpe
Ave Jelisejeva klassiõpetaja, 2. klass ave.jelisejeva@abjag.vil.ee
Peeter Jürgenson keemia, loodusõpetus, peeter.jyrgenson@abjag.vil.ee
Mari Kahu kehaline kasvatus mari.kahu@abjag.vil.ee
Kadri Kalm inglise keel, eesti keel kadri.kalm@abjag.vil.ee
Maie Kallak geograafia maie.kallak@abjag.vil.ee
Kadi Kask muusika, 10. klass kadi.kask@abjag.vil.ee
Keijo Koort arvutiõpetus, robootika keijo.koort@abjag.vil.ee
Maile Kreevs ajalugu, ühiskonnaõpetus maile.kreevs@abjag.vil.ee
Mare Lapp inglise keel mare.lapp@abjag.vil.ee
Lea Lillestik kehaline kasvatus lea.lillestik@abjag.vil.ee
Laine Lindvest praktiline meedia laine.lindvest@abjag.vil.ee
Andres Linnupuu draamaõpe
Tiiu Loitt õpilaskodu põhikoolirühma kasvataja
Christi Lõhmus-Erg ajalugu, ühiskonnaõpetus, huvijuht christi.lohmus@abjag.vil.ee
Ene Lätti bioloogia, loodusõpetus, 8. klass ene.latti@abjag.vil.ee
Siiri Meidla eesti keel siiri.meidla@abjag.vil.ee
Linda Menning kehaline kasvatus, inimeseõpetus, linda.menning@abjag.vil.ee
Silvia Mälksoo eesti keel, meedia, 11. klass silvia.malksoo@abjag.vil.ee
Katrin Ots käsitöö, kodundus, 9. klass katrin.ots@abjag.vil.ee
Urmo Paju päästeõpe
Annely Pilk klassiõpetaja, 1. klass annely.pilk@abjag.vil.ee
Elen Raba klassiõpetaja, 3. klass elen.raba@abjag.vil.ee
Tarmo Raba ringijuhendaja (võrriklubi „Kõrr“) tarmo.raba@abjag.vil.ee
Maire Raieste sotsiaalpedagoog maire.raieste@abjag.vil.ee
Riho Rei sisekaitse riho.rei@politsei.ee
Andrus Reimaa sisekaitse andrus.reimaa@politsei.ee
Sirje Renter direktor, eesti keel sirje.renter@abjag.vil.ee
Tiia Riet matemaatika, õppealajuhataja tiia.riet@abjag.vil.ee
Toomas Riet matemaatika toomas.riet@abjag.vil.ee
Riivo Roosnurm Kehaline kasvatus riivo.roosnurm@abjag.vil.ee
Anneli Ruusalu vene keel, 5. klass anneli.ruusalu@abjag.vil.ee
Karin Sepp algklassid, inimeseõpetus, 4. klass karin.sepp@abjag.vil.ee
Aimar Sikka päästeõpe
Vane Valksaare tööõpetus, liiklusõpetus vane.valksaare@abjag.vil.ee
Anneli Veevo matemaatika, 6. klass anneli.veevo@abjag.vil.ee
Anti Vilu autoõpetus anti.vilu@abjag.vil.ee