Tugipersonal

Nimi Amet E-post
Valentina Aavik koristaja
Eli Einsoo (tööleping peatunud) puhvetipidaja
Jelena Hein õpilaskodu administraator jelena.hein@abjag.vil.ee
Deivi Jaakson puhvetipidaja
Aili Kinnas koristaja
Keijo Koort IT-spetsialist keijo.koort@abjag.vil.ee
Evi Liivak koristaja
Laine Lindvest raamatukoguhoidja laine.lindvest@abjag.vil.ee
Maila Naruson garderoobitöötaja
Reet Paju õpilaskodu juhataja
Ülle Paru sekretär kool@abjag.vil.ee
Valve Paloveer õpilaskodu administraator
Raja Roon majahoidja
Tiiu Reinvald koristaja
Arma Ritsu õpilaskodu abikasvataja
Aade Rääbus söökla töötaja
Reet Saharov koristaja
Helve Seegel kokk
Eve Toomsalu õpilaskodu abikasvataja