Tugipersonal

Nimi Amet E-post
Valentina Aavik koristaja  
Dagmar Häggblom majandusjuhataja dagmar.haggblom@abjag.vil.ee
Sünne Jüriado õpilaskodu kasvataja  
Aili Kinnas koristaja  
Keijo Koort IT-spetsialist keijo.koort@abjag.vil.ee
Laine Lindvest raamatukoguhoidja laine.lindvest@abjag.vil.ee
Maila Naruson garderoobitöötaja  
Inga Nellis heakorra töötaja  
Tatjana Paas õpilaskodu koristaja  
Reet Paju õpilaskodu juhataja  
Ülle Paru sekretär kool@abjag.vil.ee
Valve Paloveer õpilaskodu administraator  
Raja Roon majahoidja  
Ene Purju puhvetipidaja, söökla töötaja  
Tiiu Reinvald koristaja  
Maria Riigor koristaja  
Aade Rääbus söökla töötaja  
Reet Saharov koristaja  
Helve Seegel kokk  
Eve Toomsalu õpilaskodu kasvataja