Tugipersonal

Nimi Amet E-post
Valentina Aavik koristaja
Jelena Hein õpilaskodu administraator jelena.hein@abjag.vil.ee
Aili Kinnas koristaja
Keijo Koort IT-spetsialist keijo.koort@abjag.vil.ee
Mati Kull heakorra töötaja
Laine Lindvest (tööleping peatunud) raamatukoguhoidja laine.lindvest@abjag.vil.ee
Maila Naruson garderoobitöötaja
Tatjana Paas õpilaskodu koristaja
Reet Paju õpilaskodu juhataja
Ülle Paru sekretär kool@abjag.vil.ee
Valve Paloveer õpilaskodu administraator
Raja Roon majahoidja
Ene Purju puhvetipidaja, söökla töötaja
Tiiu Reinvald koristaja
Maria Riigor koristaja
Arma Ritsu õpilaskodu abikasvataja
Aade Rääbus söökla töötaja
Reet Saharov koristaja
Helve Seegel kokk
Eve Toomsalu õpilaskodu abikasvataja