Lõpuaktuste galeriid

78. lennu lõpuaktus

Google Photo
Google Photo
Google Photo

9. klassi lõpuaktus 2023

Google Photo
Google Photo
Google Photo

Vastuvõtt Abja Gümnaasiumi 10. klassi toimub 26.-28. juuni kell 9.00-13.00

Dokumente tuues tuleb kindlasti kaasa võtta vabas vormis motivatsioonikiri gümnaasiumis õpingute jätkamise põhjendustega!

Vastuvõtukatsele tulles võta kaasa:

 1. isikut tõendav dokument;
 2. seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
 3. foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm;
 4. 9. klassi lõputunnistus;
 5. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
 6. motivatsioonikiri (kuni üks A4 lehekülg kirjutatud vabas vormis) gümnaasiumis õpingute alustamise põhjendustest.

Vastuvõtukatsed toimuvad jooksvalt:

 1. Põhiteadmiste test
 2. Vestlus 
 3. Sisekaitsesuuna õpilased sooritavad lisaks testile ja vestlusele ka kehalise katse (12 minuti jooksul sörk või jooks).

Abja Gümnaasium tunnustab selle õppeaasta silmapaistvamaid

Head õpetajad, õpilasesindus, õpilased, hoolekogu ja lapsevanemad!

Ootame kandidaatide esitamist järgmistele tunnustustele:

 • Abja Gümnaasiumi aasta õpilane
 •  Abja Gümnaasiumi aasta õpetaja
 • Abja Gümnaasiumi aasta klassijuhataja
 • Abja Gümnaasiumi aasta lapsevanem
 • Abja Gümnaasiumi aasta vilistlane
 • Abja Gümnaasiumi aasta tegu

Ettepanekud koos kirjaliku põhjendusega tunnustuse andmiseks on oodatud hiljemalt 25. maiks e-posti aadressile kool@abjag.vil.ee märgusõnaga “Abja Gümnaasiumi (tunnustuse nimi)”.

Täpsem info tunnustuste kohta on kirjas Abja Gümnaasiumi tunnustamise korras.

Abja Gümnaasiumi tunnustamise kord

Õpilased panid ennast proovile maastikumängul Keeristorm

Päikeselisel aprillikuu  varahommikul kogunesid Abja gümnaasiumi õpilased kooli sisehoovi, et veeta vahva päev orienteerudes ja ennast proovile pannes. Päeva jooksul kihas Abja-Paluoja ümbrus lippudega meeskondadest ja laulust. Aset leidis traditsiooniline sõjalis-sportlik maastikumäng Keeristorm. August Kitzbergi nim gümnaasium, Halliste ja Paistu kool olid samuti võistkonnad kokku pannud ja tulnud Abja ümbrusega tutvuma.

(veel …)